wettelijk recht op een kopie tandartsnota?

Author:
akua
Posted:
vr, 12/14/2012 - 06:22
Mijn tandarts weigert om een kopie van mijn nota te sturen. hij stuurde de nota laatst direct naar mijn verzekeraar. Ik wil die zelf ook inzien. Dat weigerde hij, ik moet die maar bij de verzekeraar opvragen. Is hij niet verplicht om die zelf te leveren? (ik wil best 50 ct porto en de kopie betalen, al was dat niet de reden, hij zei; dat doen we niet). Ik mag graag zelf ook snappen en weten wat er in staat, het is mijn lijf! Eigenlijk zou zo'n rekening, ook van ziekenhuizen. ALTIJD eerst naar de patient zelf moeten gaan, om bewustwording te kweken.

Hoe zit dat juridisch? Een hulpverlener moet 15 jaar gevens bewaren, toch? Dus hij HEEFT die gegevens WEL. ik begrijp niet waarom hij niet meewerkt en wil graag weten hoe dit juridisch zit, of ik er niet domweg RECHT op heb?.
vV

moet hij, hoort bij je dossier, en je hebt volledig recht tot inzage.
Dat dat geweigerd wordt dan krijg ik gelijk het gevoel dat er iets niet klopt....
Overigens kan je bij de verzekering ook inzage vragen over wat gedeclareerd is, sterker nog de neeste verzekeraars bieden dat online tegenwoordig, en sommigen sturen regelmatig overzicht op. ZOu voldoende moeten zijn voor de bewustwording. Helaas zijn er nog steeds teveel mensen die niet bewust willen worden, kost namelijk tijd en energie, en veel verzekeraars die dat blijkbaar ook niet zien zitten.
Maar de tandarts zit met zijn weigering daadwerkelijk fout ja.

rekeningen van ziekenhuizen naar de patient zelf, dat wordt een financiele puinhoop, ik hoop dat je dat wel begrijpt.
Behalve dat de zorgkosten nog verder stijgen door toenemen administratieve lasten in niet geringe mate.
vr, 12/14/2012 - 08:44 Permalink
advies

vV was me voor. Mijn reactie toch ook maar geplaatst, aangezien die al klaar staat om te posten.

-----

Dat uw tandarts niet wil meewerken om u inzicht te geven in de kosten is een vaag teken. Lijkt me extra reden het uit te zoeken, want dit gedrag doet vermoeden dat het niet klopt.

Uw tandarts is gehouden een dossier bij te houden. U heeft het recht om een kopie van uw eigen dossier te ontvangen. Inzagerecht medisch dossier is wettelijk geregeld. Het is gebruikelijk dat in het dossier staat vermeld welke verrichten zijn uitgevoerd met de bijbehorende behandelcodes. De behandelcodes samen met de prijslijst op de website van de tandarts zou gelijk moeten zijn aan het totaal gedeclareerde bedrag (er vanuit gaande dat de tandarts een website heeft).

De prijslijst van de website zou ik overigens alvast opslaan, want grote kans dat die lijst binnenkort van de site verdwijnt aangezien er in 2013 wordt overgegaan op een andere tarievenlijst.

Mijn advies zou zijn een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw tandarts met de vraag een kopie van uw eigen dossier te ontvangen. Zo niet, dan contact opnemen / cq een klacht indienen bij de beroepsvereniging tandartsen NMT of ANT. Afhankelijk van waar de tandarts is aangesloten.

Inzage in het eigen dossier is een sterk recht. Dat gaat u altijd winnen.

Overigens verwacht ik ook dat als u contact opneemt met uw verzekeraar dat u informatie krijgt over de ingediende nota. In ieder geval welk bedrag er totaal is gedeclareerd.
vr, 12/14/2012 - 08:54 Permalink
vV

ook de verzekering zal gespecificeerd op codes en behandeldatum moeten (kunnen) overleggen. Is nota bene 1 van de vereisten bij de notas die tandartsen al dan niet via Famed oid mogen indienen regelrecht. Daarnaast heeft u een juridische overeenkomst met de verzekeraar dus die zal ook u op zijn minst op verzoek maar liever nog regelmatig ongevraagd of digitaal ter inzage moeten uitleggen waar de gelden heen gaan.
vr, 12/14/2012 - 09:08 Permalink