Binnenkort naar de tandarts? Gebruik de groene button "Vraag een afspraak aan" op de pagina van de tandartspraktijk op deze site waarmee u een afspraak wilt maken. Snel, makkelijk en zonder wachttijd, de tandarts belt u zo snel mogelijk.
röntgenfoto's | Page 4 | Tandarts.nl
38 berichten / 0 nieuw
Pagina 4 van 4
Re: röntgenfoto's
Spiegeltje
Offline
Laatst gezien: 5 jaar 4 maanden geleden
Geregistreerd: 01/22/2006 - 20:30
door Spiegeltje zo, 11/07/2010 - 23:12

Mag de tandarts de OPG zomaar zonder overleg maken, of heeft hij een informatieplicht?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de tandarts verplicht u adequaat te informeren over - onder meer - de aard en het doel van de behandeling. Het stellen van een diagnose door het nemen van foto's valt daaronder. Een patient moet voor elke handeling ook toestemming verleend hebben en een hulpverlener moet toestemming vragen voor onderzoek, ingreep of behandeling (art 7:450 BW). Deze toestemming kan echter soms impliciet zijn: als je naar een tandarts gaat en in de stoel gaat zitten geef je daarmee daarmee bijvoorbeeld automatisch toestemming voor het stellen van de diagnose: waarom zou je anders naar de tandarts gaan?

In die WGBO is overigens *niet* geregeld dat de tandarts u moet informeren over de kosten. Toch mag dit wel verwacht worden van de tandarts. Is weer een andere wet voor die dit regelt, los van het feit dat zoiets ook gewoon fatsoenlijk is richting patient. Moet elke foto qua kosten vooraf worden aangekaart? Wat mij persoonlijk betreft: wel info over kosten van een 3D opname (kost 3x zoveel als een OPT!). Een bitewing geloof ik verder wel, een OPT zit er een beetje tussenin. Zou het wel op prijs stellen. Het gaat er om dat je niet ineens hoge onverwachte kosten komt te staan.

Verder moet de tandarts als de patient er uitdrukkelijk om vraagt natuurlijk wel altijd informeren over de kosten, ook van kleinere behandelingen.

Re: röntgenfoto's
wilria
Offline
Laatst gezien: 8 jaar 2 maanden geleden
Geregistreerd: 09/26/2010 - 00:40
door wilria ma, 11/08/2010 - 01:27

het lijkt mij het meest logische dat ,als een tandarts zelf een apparaat bezit om een opg te kunnen maken, hij niet doorverwijst naar een kaakchirurg omdat dit goedkoper uit zou kunnen vallen voor een patient.

een tandarts heeft dan misschien de verplichting om je als patient in te lichten dat hij dit gaat doen, maar je bent er toch zelf bij, en heb je dan als patient zelf ook niet de plicht om te vragen wat er gaat gebeuren.
zo een apparaat draait om je kop, dus als je daar gaat staan merk je meteen dat er iets gaat gebeuren, dan kun je toch zelf vragen wat hier de bedoeling van is, of dat echt nodig is en wat dat eventueel gaat kosten

denk dat het in deze situatie van beide kanten misschien een beetje slecht verlopen is. de tandarts heeft misschien niet goed geinformeerd, maar de patient heeft zelf ook niets gevraagd.

zelf vind ik het altijd wel prettig als je van te voren weet hoe of wat, zeker als het duur uit zou kunnen vallen, maar als er niks gezegd wordt dan vraag ik wel wat er gaat gebeuren

Re: röntgenfoto's
jbegood
Offline
Laatst gezien: 9 jaar 6 maanden geleden
Geregistreerd: 11/06/2010 - 17:08
door jbegood ma, 11/08/2010 - 09:35
Mag de tandarts de OPG zomaar zonder overleg maken, of heeft hij een informatieplicht?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de tandarts verplicht u adequaat te informeren over - onder meer - de aard en het doel van de behandeling. Het stellen van een diagnose door het nemen van foto's valt daaronder. Een patient moet voor elke handeling ook toestemming verleend hebben en een hulpverlener moet toestemming vragen voor onderzoek, ingreep of behandeling (art 7:450 BW). Deze toestemming kan echter soms impliciet zijn: als je naar een tandarts gaat en in de stoel gaat zitten geef je daarmee daarmee bijvoorbeeld automatisch toestemming voor het stellen van de diagnose: waarom zou je anders naar de tandarts gaan?

In die WGBO is overigens *niet* geregeld dat de tandarts u moet informeren over de kosten. Toch mag dit wel verwacht worden van de tandarts. Is weer een andere wet voor die dit regelt, los van het feit dat zoiets ook gewoon fatsoenlijk is richting patient. Moet elke foto qua kosten vooraf worden aangekaart? Wat mij persoonlijk betreft: wel info over kosten van een 3D opname (kost 3x zoveel als een OPT!). Een bitewing geloof ik verder wel, een OPT zit er een beetje tussenin. Zou het wel op prijs stellen. Het gaat er om dat je niet ineens hoge onverwachte kosten komt te staan.

Verder moet de tandarts als de patient er uitdrukkelijk om vraagt natuurlijk wel altijd informeren over de kosten, ook van kleinere behandelingen.

Dank je wel, ik zie het ook zo, goed informeren. Het gaat mij zeker niet om de 60 euro dat kan ik wel missen. Ik ga het ook zeker niet terug vragen, want ik heb al gemeld dat hij me had moeten informeren en dat ik graag baas blijf over eigen portemonnee, daar laat ik het bij richting tandarts. Maar denk eens aan chronisch zieken en minder kaptitaalkrachtigen, welke door bijvoorbeeld medicatie altijd het eigen risico kwijt zijn bij de basisverzekering, met een doorverwijzing naar de röntgen van het ziekenhuis besparen ze wel 60 euro.

Re: röntgenfoto's
vV
Offline
Laatst gezien: 1 uur 8 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV ma, 11/08/2010 - 10:17

met een doorverwijzing naar de röntgen van het ziekenhuis besparen ze wel 60 euro.

tja, alleen worden de zorgkosten nu eenmaal collectief gedragen, en om nu voor een voordeeltje voor het individu de lasten voor het collectief fors hoger te maken vind ik dus een verkeerde toepassing van de vergoedingsvoorwaarden en regels.
Daarnaast wordt de tandarts niet betaald om ook nog eens extra in de gaten te houden hoe het eigen risico van iemand verbruikt is op een bepaald moment. Om de indicatie en behandeling financieel gestuurd te laten zijn is nu net hetgeen wat we in de zorg niet willen!
De serieus werkend en handelend zorgverlener is nu eenmaal wars van de rotte appels in de mand die meestal er jusit verantwoordelijk voor zijn dat een hele groep daarop wordt afgerekend.

U stelt telkens "'belanghebbende"' maar in uw verhaal bent u meer de belanghebbende dan de tandarts...Want u gaat het om besparing van die 60,- voor u persoonlijk, tenminste daar is het mee begonnen.
De gevolgen van een verwijzing naar de kaakchirurg voor zo een foto voor de collectieve zorgkosten hoor ik u nog steeds niet over...

Re: röntgenfoto's
Spiegeltje
Offline
Laatst gezien: 5 jaar 4 maanden geleden
Geregistreerd: 01/22/2006 - 20:30
door Spiegeltje ma, 11/08/2010 - 10:52

En dan is het nog de vraag hoe lang de verzekering nog gaat vergoeden als een tandarts doorverwijst naar een kaakchirurg voor zoiets als een foto, tenminste als die niet wordt genomen in het kader van een specialistische, chirurgische behandeling. Het rijksbeleid is er in ieder geval op gericht dit soort zaken te (gaan) ontmoedigen. In de regelgeving staat er dit over:

Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/geldigheidsdatum_25-08-2010#Hoofds... (met name lid 5).

Hieruit lees ik dat alleen in het kader van een chirurgische behandeling rontgendiagnositiek van de kaakchirurg wordt vergoed, dus niet zomaar een foto omdat de tandarts de apparatuur niet heeft. Wat de praktijk is weet ik echter niet.

Om te beginnen kan per 1-1-2011 de tandarts ook niet meer doorverwijzen voor een niet-gecompliceerde extractie(*), althans dat zal niet meer worden vergoed uit de basisverzekering. De tandartsen moeten dus weer zelf gaan trekken Biggrin

Als tandartsen zelf niet over de juiste apparatuur beschikken is het veel beter om daarover afspraken te maken met collega's. Een groepspraktijk is op dit punt uiteraard in het voordeel.

(*) dus een extractie waarvoor geen gespecialiseerd tandheelkundig behandelplan is opgesteld.

Re: röntgenfoto's
mecánico para b...
Offline
Laatst gezien: 7 jaar 1 maand geleden
Geregistreerd: 09/24/2006 - 13:21
door mecánico para bicicletas ma, 11/08/2010 - 13:17

nog even voor de duidelijkeheid, want 60 euro is niet "het maken van de foto".

in het tarief staat: foto plus beoordelen van de foto. dan zeg ik, wie beoordeelt maakt ook de foto. wie de indicatie stelt, beoordeelt. Want dat is waar het uiteindelijk ook om draait.
Ik besteed het maken van OPT opnames ook uit aan een naburige praktijk. Het apparaat is voor mij volledig onrendabel en daardoor is het onverantwoord investeren. Ik betaal de eigenaar van de praktijk voor het amken van de opname ongeveer de helft van het OPT tarief. de rest, door mij beoordeelt worden is voor mijn rekening. Aansluitend stuur ik 1x OPT door naar de patient. op het maken van de foto zelf zit niemand te wachten, de beoordeling is belangrijk!

Het zou netjes zijn als je vooraf aangeeft: ik ga nu twee bitewings en een OPT maken, dat staat buiten kijf. Maar het gebabbel over belanghebbende enz........sorry, maar ik vind het wat apart.

blijft uiteindelijk de vraag: wilt u een goede diagnose en wil de tandarts NIETS aan het toeval overlaten: dan is een OPT als basis een geen slecht idee. Je zou in een aantal gevallen zelfs studiemodellen kunnen maken als je denkt dat iets achteruit zou kunnen gaan zonder dat je het door hebt gehad zonder die modellen: slijtage of migraties.
Ook een pocketstatus.........je kan zomaar worden geconfronteerd met een startpunt waar je zonder het vast te leggen achteraf mee om de oren kan worden geslagen.

kortom: diagnose en afdekken van verantwoordelijkheden, indekken tegen onrechtmatige claims het hoort er bij deze tijd allemaal bij. En hoe vaker ik lees dat mensen achteraf vonden dat die of die het slecht heeft gedaan, des te meer ben ik geneigd dingen vooraf vast gelegd te hebben.

Waarom? de tekst in mijn kaart wordt al in twijfel getrokken als dat zou moeten, beelden en statussen zijn vrij eenduidig.

Re: röntgenfoto's
Zwaantje
Offline
Laatst gezien: 9 jaar 2 maanden geleden
Geregistreerd: 11/09/2009 - 09:42
door Zwaantje zo, 11/14/2010 - 09:24

Topicstarter stelt het wel heel simpel.

Voor een OPG verwijzing naar de kaakchirurg en dat zit in het basispakket en dan is er 60 euro bespaard.

Maar voor een verwijzing naar een specialist wordt een zg. DBC geopend, wordt een consult gegeven en wordt waarschijnlijk een OPG gemaakt.

Gevolg: patiënt krijgt dan te maken met het eigen risico. En zo zou het toch zomaar kunnen dan een foto van 60 euro plots 150 euro kost (openen DBC, consult kaakchirurg, consult radioloog, maken OPG etc.)

De foto mag dan misschien in het basispakket zitten maar alle heisa eromheen valt wel degelijk onder de zorgkosten die onder het verplichte eigen risico vallen.

Pagina 4 van 4