2 tanden terug in tandvlees dochter 8 jaar , na val.

Author:
fran6ca
Posted:
wo, 05/06/2009 - 15:10
Mijn dochter is een kleine week geleden gevallen op haar gezicht.
Haar 2 volwassen voortanden zijn omhoog geschoten, terug in het tandvlees bijna.
Er zit nu een gapend gat.
Haar rechtersnijtand, ook volwassen, is juist weer wat gezakt, wat het sluiten van tanden op elkaar lastig maakt.
De tandarts(en) die gekeken hebben willen er nu niets aan doen.... kom over 3 weken maar terug.
Op de diverse rontgenfoto's is duidelijk te zien dat beide tanden volledig intact zijn.
Mijn angst is dat het dichtgroeit en dat die tanden niet meer gaan zakken.
Kunnen ze niet naar beneden worden getrokken?
Illuminus

Intrusie luxaties (het in de kaak terug geslagen worden van tanden) is een van de meest vervelende luxaties.
De tand wordt in zijn geheel het bot ingeduwd soms een klein stukje soms zover dat er nog maar weinig tand te zien is.

Behandeling of afwachten verschilt per geval en hangt vooral af van de mate waarin er sprake is van intrusie en of er een open of gesloten apex (de wortelpunt is al of niet afgevormt).

Bij een geringe intrusie met open apex kan spontane eruptie (terugkomen naar de oorspronkelijke positie), waarbij sensibiliteits-en rontgencontroles worden uitgevoerd na drie en zes weken, na drie en 6 maanden en tijdens de controles gedurende de volgende twee jaar. Bij aanwijzingen van pulpanecrose (afsterven zenuw), interne resorptie of ontstekingsresorptie (bij resorptie lost een deel van de wortel op nl) moet een wortelkanaalbehandeling plaatsvinden.

In alle andere gevallen (ernstigere intrusies al dan niet met open apex) is repositie en semi rigide spalken voor de duur van 4 weken aangewezen, waarbij binnen twee tot drie weken een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd. De richtlijn tandletsel geeft aan dat van de wortelkanaalbehandeling (voorlopig) kan worden afgezien indien regelmatige sensibiliteits- en rontgencontroles kunnen plaatsvinden (na 2 weken, bij verwijdering spalk, na drie en zes maanden en tijdens controles de volgende 2 jaar). Bovenstaande is een richtlijn, onderzoek is niet geheel eenduidig.

Discussie is er over het punt van het wachten met de wkb en dit na twee weken te testen, bij intrusies kan ontstekingsresorptie zo snel gaan dat je na 2 weken al te laat kunt zijn. Eveneens moet je bedacht zijn op resorpties bij orthodontie op later tijdstip.

Uw tandarts heeft gekozen voor afwachten en houdt uw dochter onder regelmatige controle, terugkeren van de tanden in de oude positie kan lukken, soms ook niet. Wanneer dit niet lukt, kan orthodontische extrusie toe gepast worden om de tanden weer in de rij te krijgen. Terugzetten van de tanden met een extractietang had zin kunnen hebben toen het trauma vers was, nu gaan trekken om in positie te zetten brengt risico's met zich mee.

Een moeilijk verhaal....Heel goed in de gaten houden van wat er gebeurt (sensibiliteit, spontane eruptie) is belangrijk! Orthodontisch terughalen van de tanden is altijd mogelijk, mits met de nodige voorzorgsmaatregelen.
wo, 05/06/2009 - 15:50 Permalink