kaakoperatie

Author:
trudy janssen
Posted:
vr, 08/26/2005 - 15:02
sinds 8 maanden heb ik een bovenbeugel en sinds 2 maanden een onderbeugel. Omdat ik een overbeet heeft de orthodontist aan de twee voortanden in mijn bovenkaak 2 stoppers gezet zodat de boven en onderkaak elkaar niet kunnen raken. Het is ongelooflijk ik kan helemaal niet eten omdat de kiezen en tanden elkaar niet kunnen raken. Is dit normaal?
Ik overweeg nu een kaakosteotomie te laten verrichten daar ik geen zin heb hier meer dan 1 jaar mee te lopen. Waar kan ik hier meer info over lezen. De orthodontist denkt met een beugel deze overbeet op te heffen maar ik heb gehoord dat het gezien mijn leeftijd (49) zonder een kaakosteotomie niet mogelijk is. Heeft dit dan allemaal zin wat er nu gedaan wordt?
carabelli

Als u met een overbeet bedoelt dat de boventanden de ondertanden voor een groot deel afdekken, dan is de door u beschreven behandeling de juiste. Bij het corrigeren van deze zog. 'diepe beet' wordt er een 'opbeet' geplaatst (de door u genoemde stoppers). Hiermee wordt er inderdaad voor gezorgd dat de onderkaak de bovenkaak niet meer raakt zodat de kiezen kunnen uitgroeien, de kiezen zullen na verloop van tijd dichter bij elkaar komen of weer tegen elkaar gaan staan, tegelijkertijd wordt er voor gezorgd dat de voortanden worden tegengehouden. Het resultaat van deze exercitie is dat wanneer de kiezen na de behandeling weer op elkaar komen de voortanden niet meer zo ver over elkaar heen staan.

U schrijft verder dat u een osteotomie overweegt omdat u het onprettig vind met de stoppers te functioneren. Voor de behandeling van een diepe beet heeft een osteotomie geen zin, het probleem ligt bij de elementen in de kaak en niet in de kaakpositie an sich. Een osteotomie heeft alleen nut in een situatie waarbij de groei voltooid is en waarbij een of beide kaken in groei zijn achter gebleven danwel juist teveel zijn gegroeid, dit kenmerkt zich meestal door een grote 'overjet'of zelfs een negatieve overjet ('centenbakje'), als in die situaties de zaak niet met orthodontie alleen kan worden gecorrigeerd kan een osteotomie uitkomst bieden.
vr, 08/26/2005 - 17:22 Permalink
trudy janssen

[U schrijft dat een osteotomie geen zin heeft bij een overbeet. Door de orthodontist werd mij verteld dat mijn onderkaak in groei is achtergebleven en dat dit de overbeet veroorzaakt. Is het niet zo dat de onderkaak middels osteotomie iets naar voren gehaald wordt zodat de tanden in de onderkaak vlak achter de bovenkaak komen te liggen en niet zoals in mijn geval de ondertanden tever naar achteren staan?
Het is niet zozeer de stoppers die me irriteren maar het feit dat wanneer de beugeltijd voorbij is mijn boventanden weer naar binnen gaan staan omdat ze geen houvast hebben door de afstand van de onderkaak
vr, 08/26/2005 - 18:28 Permalink
carabelli

Inderdaad, voor enkel een overbite heeft een osteotomie geen zin, echter wat ik ook al schreef is dat een osteotomie wel zin heeft wanneer bijv. de onderkaak ernstig in groei is achter gebleven of juist te ver is gegroeid. Maar dit uit zich niet in een overbite, maar in een overjet. Ik denk dat we onder de term overbeet iets verschillends verstaan.

In deze thread staat een afbeelding over wat overbite (overbeet) en overjet inhouden: http://www.tandarts.nl/phpBB/viewtopic.php?t=5930, ik denk dat u met overbeet bedoeld wat ik met overjet bedoel.

Wanneer de onderkaak zover in groei is achter gebleven dat dit niet met ortho alleen acceptabel te corrigeren is, is een osteotomie te overwegen. Een osteotomie is overigens ook niet iets dat je zo maar even laat doen, daar gaat gemiddeld 1,5 jaar beugelen aan vooraf, en na de osteotomie ben je minimaal nog een 1/2 jaar tot een jaar aan het beugelen om de zaak te fine tunen. Daar komt bij dat bij een osteotomie ook niet helemaal vrij is van risico's zeker bij een osteotomie van de onderkaak is er het risico van zenuwuitval door beschadiging van de nervus mandibularis. Het lijkt misschien een makkelijke oplossing, even de onderkaak naar voren et voila alles is klaar, maar zo simpel ligt het niet.
Hiermee wil ik overigens geenszins suggereren dat u geen osteotomie moet overwegen, maar u moet goed afwegen of datgene wat u er mee denkt te winnen, de moeite en de risico's waard is.

U hoeft overigens niet bang te zijn dat uw boventanden naar binnen zullen gaan als de orthodontist na de beugeltijd een spalkje achter de voortanden plakt, dit houdt de voortanden volledig op hun plek zodat het resultaat behouden blijft.

Mocht de indicatie van de overjet na de behandeling voor u een bezwaar zijn dan kunt u een osteotomie overwegen, maar overlegt u dat wel tijdig met uw orthodontist, zodat hij/zij daar bij de behandeling rekening kan houden.
vr, 08/26/2005 - 19:23 Permalink
trudy janssen

Ik heb de foto bekeken waarnaar u mij verwees. Ik denk dat er bij sprake is van overjet. Mijn ondertanden raken het gehemelte. Is het niet verstandig dat ik ook eens een kaakchirurg naar mijn gebit laat kijken en hij zijn mening geeft over de stand van mijn kaken.
Het is nl. zo dat de orthodontist waar ik onder behandeling ben vindt dat er geen osteotomie hoeft te gebeuren terwijl een onafhankelijk orthodontist (heeft mijn gebit gezien i.v.m. verzekeringskwestie) zegt dat er wel degelijk een osteotomie moet plaatsvinden.
Het is niet zo dat ik persé een osteotomie wil laten verrichten maar ik wel duidelijkheid hebben van een kaakchirurg wat ik hiermee win en of het de moeite waard is om te laten doen.
za, 08/27/2005 - 13:28 Permalink
carabelli

Een verhemeltebeet is een extreme vorm van een overbite, deze zalzeer waarschijnlijk eerst verholpen moeten worden voordat een osteotomie zin heeft ter correctie van een eventuele vergrote overjet als gevolg van het achterblijven in groei van de onderkaak.

Wat betreft wel of geen osteotomie, daar zit een grijs gebied in. In de meeste gevallen is door wat te spelen met de stand van de voortanden een vergrote overjet wel goed te camoufleren. Skeletaal gezien blijft de afwijking dan wl in stand, maar voor het zicht valt dit niet zo op. Voordeel daarvan is dat je een operatie (waaraan altijd risico's kleven) vermijdt. Aan de andere kant kan het zo zijn dat een patient daar geen genoegen mee neemt en toch graag een osteotomie wil (bijv omdat de kin toch te ver naar achteren blijft staan etc.). Of een osteotomie in uw geval 'noodzakelijk' is hangt dus voor een groot deel ook af van wat u van de behandeling verwacht als resultaat.

In uw geval zou ik u adviseren om uw verwachtingen ten aanzien van het resultaat goed met uw behandelend orthodontist te overleggen, laat hem u ook duidelijk vertellen wat het te bereiken resultaat is met orthodontie alleen en wat u eventueel kunt winnen met een osteotomie. Misschien is datgene wat u kunt winnen voor u misschien te weinig om zo'n operatie te overwegen, of misschien juist wel reden om het te overwegen. Uiteraard kunt u na dit gesprek een second-opinion overwegen bij een andere orthodontist, al dan niet in combinatie met een consult bij een kaakchirurg die gespecialiseerd is in osteotomieën.
zo, 08/28/2005 - 22:19 Permalink