wat is reden dat je niet zo naar een andere tandarts mag

Author:
jelle
Posted:
di, 08/17/2010 - 17:27
Ik heb een tandarts, en wilde naar een andere. Maar dat kan niet met pijnklachten gewoon overdag. Dan moet ik eerst intake doen en dan kan daar later heen.

De enige mogelijkheid om naar een andere te gaan is nood creeren en de avonddienst bellen zei de receptioniste. Dat is niet de bedoeling, ik ga nu wel naar mijn eigen tandarts. Ben er niet erg tevreden over maar ja.

Wat is de reden voor dat moeilijk doen? Ze verdienen er toch goed aan en ik mag toch zelf kiezen als patient zou ik denken?
mecánico para …

Ik heb een tandarts, en wilde naar een andere. Maar dat kan niet met pijnklachten gewoon overdag. Dan moet ik eerst intake doen en dan kan daar later heen.

De enige mogelijkheid om naar een andere te gaan is nood creeren en de avonddienst bellen zei de receptioniste. Dat is niet de bedoeling, ik ga nu wel naar mijn eigen tandarts. Ben er niet erg tevreden over maar ja.

Wat is de reden voor dat moeilijk doen? Ze verdienen er toch goed aan en ik mag toch zelf kiezen als patient zou ik denken?Het is geen cafe waar je binnenloopt. De tandarts bepaalt of er ruimte is voor nieuwe patienten en wanneer die deze kan zien. zo kan die dan ook zijn eigen agenda beheren en beheersbaar houden. Of er goed aan verdient wordt zou wel eens helemaal niet boeiend kunnen zijn, misschien heeft ie wel genoeg aan iets minder maar kan er wel lekker gewerkt worden. Niemand kan worden verplicht patienten aan te nemen.
Ik neem wel eens mensen NIET aan na het eerste consult. gewoon omdat het te complex is, ik niet aan de wensen kan voldoen die ze hebben of 1 maal omdat iemand me op een andere plek ongelovelijk lomp had behandeld.........het moet wel klikken namelijk.
di, 08/17/2010 - 18:27 Permalink
Spiegeltje

Ik heb een tandarts, en wilde naar een andere. Maar dat kan niet met pijnklachten gewoon overdag. Dan moet ik eerst intake doen en dan kan daar later heen.

Er zijn ook mensen die geen vaste tandarts hebben of denken nodig te hebben en dan bij klachten wel meteen willen worden geholpen. Dat wordt dus - zoals u heeft gemerkt - afgehouden. Daar zitten tandartsen namelijk ook niet op te wachten. Dat is niet precies uw situatie (u heeft wel een tandarts), maar het is niet handig om te denken: ik wil eigenlijk een andere tandarts en dan regel ik dat wel als ik flinke klachten hebt. Die fase moet u voor zijn. En dan is het doorgaans geen probleem om een andere te vinden. Als de praktijk nog patiënten aanneemt wordt u vrijwel altijd zonder problemen ingeschreven. Er zijn maar weinig tandartsen die alleen onder voorwaarden patiënten aannemen.
di, 08/17/2010 - 18:56 Permalink
Spiegeltje

Niemand kan worden verplicht patienten aan te nemen.

Mogelijk, maar de tandarts mag ook niet zomaar willekeurig patienten weigeren. Er moet wel een zwaarwegende reden zijn, zoals bijvoorbeeld een volle praktijk of niet de juiste behandeling kunnen geven. In feite onstaat als de patient zich meldt met een zorgvraag meteen al een behandelrelatie. Die kun je niet zomaar eenzijdig opzeggen. Dit is de formele kant van de zaak. In de praktijk zal de tandarts bij de keuze wel/niet aannemen een behoorlijke vrijheid hebben natuurlijk. Maar ook de patiënt heeft vrije keuze in het kiezen van de zorgverlener.
di, 08/17/2010 - 19:12 Permalink
mecánico para …

Spiegeltje, verdiep je nou eerst eens in de werkelijkheid. Ik HOEF niets. Niemand aannemen is MIJN keus die ik tegen niemand hoef te rechtvaardigen. Als ik de halve dag uit mijn neus wil vreten is dat MIJN zaak. Echt waar. Ik mag een hulpvraag weldegelijk weigeren, zeker wel. Ik HOEF geen alternatief te bieden, maar het is wel netjes het te doen. Je bent echt niets verplicht. En zelfs na het eerste consult afsprken dat je de behandelrelatie niet aangaat mag. Want, en dan geef je de reden. En als je zegt geen tijd te hebben dan heeft de ander dat gewoon aan te nemen. Want anders zou iemand je kunnen verplichten meer dan je wil te gaan werken............en aangezien je eigen baas bent als tandarts bepaal je dat ZELF.

Dat de keuze van de patient op jouw praktijk is gevallen is net zoiets als tegen een leuk meisje zeggen dat je wilt zoenen. Kan zomaar zijn dat het gebeurt, maar als ze nee zegt is het nee.

Dus ik kan willekeurig weigeren. En alleen al de tekst: geen tijd is dan voldoende.
(heb overigens sinds 1 april ongeveer 90 mensen opgenomen in ons bestand. dus ik ben niet echt werkschuw.)
di, 08/17/2010 - 20:13 Permalink
alpifresh

Spiegeltje heeft juridisch gelijk, en MPB legt uit hoe er in de praktijk mee kan worden om gegaan. Als je de indruk hebt dat een tandarts je weigert op onjuiste gronden, kun je natuurlijk een klacht indienen. De vraag is wat je ermee wilt bereiken, bij zo'n tandarts wil je zelf toch ook niet, dus direct naar een ander stappen is voor iedereen beter.

Jellecaspers, mijn advies is om aan een nieuwe tandarts eerst het hele verhaal uit te leggen waarom je weg wilt bij je huidige tandarts, waarom je dat nu wilt, en -voorzover nog nodig- waarom je het niet eerder geregeld hebt (vóór je pijnklachten). Op deze manier probeer je begrip te krijgen voor je situatie.
Niet alle assistentes kunnen met zo'n verhaal omgaan, dat hangt af van hun ervaring en hoe ze zijn geinstrueerd. Soms is het beter je verhaal op papier te zetten (of in een mail) en rechtstreeks aan de tandarts te adresseren. Dan weet je zeker dat hij zelf ernaar kijkt en zelf beoordeelt of hij je wil helpen, en niet een assistente op basis van de algemene instructie 'niemand aannemen, want ik heb het te druk' (terwijl de tandarts voor jou een uitzondering had willen maken).
di, 08/17/2010 - 21:17 Permalink
Spiegeltje

Spiegeltje heeft juridisch gelijk

Natuurlijk, ik redeneer meer vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, dus de juridische werkelijkheid en m.p.b vanuit de 'werkelijke werkelijkheid'. Die botsen wel eens.

@Mecanico:
Hier vind je een document, de HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE
GENEESKUNDIGE BEHANDELINGS-OVEREENKOMST waarin een en ander in de praktijk is uitgewerkt. Daar waar fysiotherapeut staat moet je dan tandarts lezen, dat maakt verder geen verschil.

http://www.fysionet.nl/scrivo/asset.php?id=414408

Zie met name pagina 4, ' Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst'

Mijns inziens blijkt hieruit dat er maar heel weinig voor nodig is om - naar aanleiding van een zorgvraag - een dergelijke overeenkomst tot stand te brengen. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld als de praktijk vol is en geen nieuwe patienten worden aangenomen. Dan komt er geen behandelovereenkomst tot stand, ook al meldt een patient zich met een zorgvraag.

Zie ook pagina 6 waarin de schaarse gevallen staan genoemd waarbij geen behandelingsovereenkomst hoeft te worden aangegaan. Een dergelijk besluit dient bovendien goed te worden gemotiveerd waarbij aan diverse zorgvuldigheidseisen moet worden voldaan.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op relevante wetgeving en jurisprudentie.
di, 08/17/2010 - 21:34 Permalink
mecánico para …

c. De fysiotherapeut (lees tandarts) heeft een aanmerkelijk belang bij het niet aangaan van de
behandelingsovereenkomst, en wel een groter belang dan het belang van de
patiënt bij het aangaan van de overeenkomst

geen tijd.

dat kan ik ALTIJD zeggen, dus dat is dan ook altijd voldoende reden.

Let wel, de patient belt en vraagt patient te worden en krijgt dan nul op het request. Dus dat is nog geeneens het voortraject. Die werkelijkheid bestaat en is niet te veranderen. Ik hoef dat dan ook niet anders dan "geen mogelijkheden binnen de organisatie u te zien als patient" uit teleggen. Dat mag de assistente aan de foon doen. Dus de werkelijkheid is dat de poort wordt geopend als de eigenaar van de praktijk dat wil en dan pas gaat de hele rest van de wet BGO tellen. De enige gedachte kan zijn: ik ben er geweest in de weekenddienst en nu moet ie..........maar dan zijn de regels: retour eigen tandarts voor vervolg / geen patienten overnemen in weekend/avondwaarneming en last but not least: spoedhulp is waarnemen van de andere en dus nooit overname van die andere behandelaar.

Overigens wel leuke tekst, want de eerste redenen, verbaal, fysiek geweld...........wanbetaling !! het was vroeger moeilijker een patient voor vervolg te weigeren. Dus ik neem deze tekst ook met hartelijk dank over op mijn uitgaande brieven naar de echte wanbetalers.
wo, 08/18/2010 - 10:01 Permalink
Spiegeltje

c. De fysiotherapeut (lees tandarts) heeft een aanmerkelijk belang bij het niet aangaan van de
behandelingsovereenkomst, en wel een groter belang dan het belang van de
patiënt bij het aangaan van de overeenkomst

geen tijd.

dat kan ik ALTIJD zeggen, dus dat is dan ook altijd voldoende reden.


"Geen tijd", dat vind ik niet echt een aanmerkelijk belang. Althans, als de praktijk nog gewoon open staat voor nieuwe patiënten. Uiteraard moeten afspraken worden ingepland, dus meteen helpen dat hoeft niet, tenzij echt sprake van een spoedgeval.

Ik ben het er wel mee eens als je de patiënt helemaal buitensluit (dus geen enkel contact met betrekking tot de zorgvraag, ook niet door een assistente) er geen behandelingsovereenkomst tot stand komt. Het is duidelijk dat dit het geval is als de praktijk voor nieuwe patiënten gesloten is. Maar een patiënt in wachtkamer of (behandel)stoel plaats laten nemen en dan om zogeheten "moverende redenen" de persoon als patiënt weigeren, dat kan niet. Dan moet je de intussen ontstane behandelingsovereenkomst weer opzeggen met de regels die daar voor gelden.

Ik probeer nog na te gaan hoe je het zogeheten "intakegesprek" moet plaatsen in dit verhaal. Voorlopig denk ik dat dit niet zonder meer gebruikt kan worden voor de vraag de patiënt wel of niet aan te nemen. Tenzij, bijvoorbeeld, sprake is van een zwaarwegende reden, bijvoorbeeld dat de patiënt niet (goed) behandeld kan worden. Maar het ligt misschien anders als dit vanaf het eerste moment (bij de deur van de praktijk, op de website, bij het eerste telefonisch contact via een apart bandje voor nieuwe patiënten, meteen glashelder wordt aangegeven. Dan lijkt me geen sprake van een behandelingsovereenkomst. Dat is namelijk het cruciale in het verhaal: is nu wel of geen sprake van een behandelingsovereenkomst.

Dus ik neem deze tekst ook met hartelijk dank over op mijn uitgaande brieven naar de echte wanbetalers.

Maar vergeet dan niet het volgende ook in praktijk te brengen.

paragraaf 2.2
"Bij ernstige meningsverschillen over het gedrag van de patiënt of over de wijze
waarop de patiënt de behandelingsovereenkomst naleeft, is het van belang dat de
fysiotherapeut (lees: tandarts) herhaaldelijk heeft aangedrongen op verandering. De fysiotherapeut
maakt daarover schriftelijke afspraken en een aantekening in het dossier. De
fysiotherapeut waarschuwt de patiënt dat als het gedrag niet verandert of de plichten
niet worden nageleefd, de behandelingsovereenkomst wordt beëindigd"


En er moet ook altijd een redelijke termijn worden opgenomen
wo, 08/18/2010 - 10:34 Permalink
mecánico para …

Ik denk dat het idd raar is iemand op basis van geen tijd te weigeren terwijl je patiënten aanneemt. Maar als je doorgaans geen nieuwe patiënten aanneemt en alleen families herenigingen als criterium neemt en de rest zal het een woordspelletje van juristen worden.
Maar de basis blijft: niemand kan je dwingen een patiënt aan te nemen als je zegt geen tijd te hebben. Als je de persoon in questie als probleem ervaart wegens een bekend verleden, dan mag je vooraf dus ook weigeren de relatie aan te gaan.
En dan zonder consequenties als "verplicht" uitleggen en onderbouwen anders dan in die 3 regels.

Wat wel guitig is is dat je uiteindelijk iemand de zorg kan ontzeggen als die bij herhaling je adviezen niet opvolgt. Denk namelijk dat dat nooit stand houdt, want te blijft zitten met verplichting een zorgplan te hebben. Hoe wankel de basis en hoe laag de eigen inzet ook is.

Vraag me trouwens af of er ooit iemand zou zijn die zijn plek wil claimen in een praktijk waar je weet dat de behandelaar je gewoon niet wilde hebben als patiënt................. dan ben je eigenlijk ook niet helemaal lekker als je dan met je mond open je gaat overgeven aan de luimen van zo'n persoon.
wo, 08/18/2010 - 11:23 Permalink
Spiegeltje

Wat wel guitig is is dat je uiteindelijk iemand de zorg kan ontzeggen als die bij herhaling je adviezen niet opvolgt. Denk namelijk dat dat nooit stand houdt, want te blijft zitten met verplichting een zorgplan te hebben. Hoe wankel de basis en hoe laag de eigen inzet ook is


Dat kan denk ik ook alleen als het niet opvolgen van de adviezen zeer ernstige consequenties heeft. Het niet conformeren aan een behandelplan of beperkte inzet van de patiënt is op zichzelf een onvoldoende zwaarwegende reden. De tandarts maakt daarvan dan aantekening in het dossier en wijst de patiënt op de mogelijke gevolgen.

Uiteindelijk kan, mede hierdoor, natuurlijk wel een ernstige verstoring van de behandelrelatie ontstaan. Dat kan dan wel weer voldoende reden voor opzegging zijn. Maar dat blijven waarschijnlijk bijzondere gevallen.
wo, 08/18/2010 - 11:46 Permalink
Basset

Vergeet toch even al dat juridisch gedoe daar kom je structureel nergens mee. Zet jezelf in de plaats van een tandarts: je moet ervoor zorgen dat de patienten waarmede je een behandelrelatie hebt aangegaan te verzorgen. Dat betekent ook dat je statistisch alle dagen tijd voorziet op het voorziene percentage noodzorgen te kunnen uitvoeren. Zelfs als je dit als tandarts goed regelt is het nog niet goed want medische hoogdringendheid is iets anders dan het hoogdringendheidsgevoel van de patient. Maar je wil als tandarts je eige patient ter wille zijn en neemt het woord nood vrij breed ( pijnloos stukje tand weg, ..) Daarbij heb je wel een aantal patienten die noodzorg misbruiken : even net om 6 uur bellen dan kan de tandarts me nog even doen en hoef ik geen vrij te nemen edg.

Een kwalitatieve zorg kan maar alleen gegeven worden in rustige omstandigheden: haast en spoed is zelden goed. Komt daarbij dat je in de slechtste periode van het jaar zit: het verlof: dit betekent dat je waarneeemt voor colleg's wat een extra praktijkbelasting is. daarenboven zit je nog met een flinke druk van eigen patienten die de net een dag voor vertyrek nog allerlei behandelingen willen hebben (ik kan toch zo niet op verlof) en vaak voor zaken die al langer vastgesteld worden. Zulke toestanden zie je ook vaak voor feestdagen verlengde weekends en dergelijke.

Je zit als tandarts in deze periodes echt niet te wachten op extra druk. In deze omstandigheden kan dit leiden tot behandelfouten. Hier is er geen probleem de patient heeft een tandarts. Persoonlijk vind ik een eerste kontakt onder noodsituatie nu ook niet de leukste manier om een relatie te starten. Ook wil ik dit als patient niet ,wetende dat mijn behandelaar op dat ogenblik onder heel hoge druk staat. Het feit dat de tandarts nog inschrijft doet niets ter zake, in dit geval vloeien de nieuwe patienten netjes tussen de oude zonder dat overduk onstaat.

Vaak denken we dat we de enige client zijn en dat is te begrijpen, maar het is niet realistisch. Dan is er het begrip noodzorgen in de tandheelkunde en dit is nog steeds omschreven als ongevallen en nabloedingen alhoewel de tandarts dit ook veel breder interpreteerd dan de omschrijving

Zie het zo: je staat met je wagen in panne en de garagist heeft het te druk, zo druk dat hij vergeet na te kijken of h9ij je wiel wel juist hebt vastgezet en als je bij hem vertrekt wordt je plots ingehaald door je achterwiel ...

Vaak ziet men op deze fora alles zwart wit: de tandarts wil me niet omdat hij te lui is om te werken versus de tandarts heeft zijn tijd nodig om de voorziene behandelingen op een kwalitatieve manier uit te voeren.
De tandarts is slecht in plaats van mijn tandsituatie was chronisch en ondanks het feit dat die goede man vrouw/zijn best heeft gedaan heeft het hierdoor niet mogen zijn. Wat betekent dat alle partijen moeten kunnen relativeren.

Een ander fenomeen dat ik zie is dat een groep patienten om 7 uur in de ochtend wil komen en een ande om 20u00. Dan zijn er ook die nog eens in spoed willen kome wanneer het hun past om 22u00. Als je logisch nadenkt zijn dat geen gevaarlijke toestanden. Om die te vermijden heeft de buschauffeur een tachograaf en dat blijkt zelfs niet altijd sluitend te zijn.
wo, 08/18/2010 - 13:03 Permalink
Spiegeltje

Vergeet toch even al dat juridisch gedoe daar kom je structureel nergens mee.

Niet mee eens, het juridische kader is vaak nodig om enige orde te scheppen in een op zich complex probleem. Door dat "te vergeten" ontaardt een discussie sneller in vaagheden en willekeurige uitspraken. Te meer omdat de kennis van tandartsen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (in Nederland) niet zo groot is (is ook gebleken uit een enquete in een tandartsblad). Dit wil overigens niet zeggen dat de (praktijk)inzichten van tandartsen niet ook waardevol kunnen zijn voor de discussie. Maar we hebben in NL niet voor niets wettelijke regels die de relatie tussen patient en zorgverlener regelen. Daaruit - en met name ook jurisprudentie op dit gebied - valt ook veel zinnigs af te leiden.

De discussie was inderdaad wel wat afgedwaald c.q. algemener geworden van het probleem van TS. Namelijk kennelijk niet meteen van tandarts kunnen switchen op het moment van een dringende hulpvraag. Maar daarover heb ik al in het begin van het draadje ook al aangegeven dat dit begrijpelijk is. Jouw verhaal onderstreept dat nog eens en geeft aan dat het ook niet altijd in het belang van de patient is.
wo, 08/18/2010 - 13:43 Permalink
Flow

Hai,

ik denk ook dat het is hoe je je als patient zelf opstelt. Als je beleefd vraagt of je patient kunt worden, keurig het vragen formulier (wat ik toen kreeg) invult, en gewoon je dossier van je oude tandarts door laat sturen heeft bij mij nog nooit een tandarts moeilijk gedaan. Ik mocht meteen een afspraak maken voor een intake en mijn man ook.

Ik ben zelf ook ooit met een acute klacht overdag bij een tandarts geweest die niet de mijne was en die zei in eerste instantie ook dat ze acute klachten overdag niet bij niet-patienten deden, wat me logisch lijkt, je kunt immers naar je eigen tandarts. Toen ik mijn verhaal uitlegde mocht ik gewoon komen.

Flow
wo, 08/18/2010 - 14:28 Permalink
Basset

Dit laatste is inderdaad een waarheid als een koe. Met vriendelijkheid bekom je altijd heel wat meer. Dat is ook de reden dat ik aanhaalde de wettelijkheid even te vergeten. Daarmee bedoel ik dat wanneer men juridisch begingt te dreigen er een abrupt einde komt aan een mogelijke minnelijke regeling :"Everyrhing you say can and will be used ...) Op dat ogenblik stokt elk gesprek
vr, 08/20/2010 - 13:52 Permalink