IGZ Circulaire taakherschikking tandartszorg (Wet BIG)

Author:
Spiegeltje
Posted:
wo, 02/13/2008 - 13:58
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gesignaleerd dat er in de tandheelkundige praktijk onduidelijkheid bestaat met betrekking tot taakherschikking. De onduidelijkheid heeft veelal te maken met buitenlandse “tandartsen” die niet geregistreerd staan in het BIG-register, maar wel voorbehouden handelingen verrichten zoals bijvoorbeeld het geven van een verdoving, trekken van elementen en behandelen van gaatjes. Ook gaat het over tandartsassistenten en tandtechnici die zelfstandig dit soort voorbehouden handelingen uitvoeren. De IGZ vindt dat niet-tandartsen alléén voorbehouden handelingen mogen verrichten als aan een aantal eisen wordt voldaan.

De IGZ baseert deze eisen op de Wet BIG (artikel 35, 36 en 38) en op uitspraken van het tuchtrecht.
- De tandarts moet fysiek aanwezig zijn in de praktijk voor overleg, advies en de mogelijkheid tot tussenkomst. Telefonische bereikbaarheid is niet voldoende.
- De tandarts moet overtuigd zijn van de bekwaamheid van de niet-tandarts. De niet-tandarts moet zich tegelijkertijd ook bekwaam achten.
- Opleiding van een niet-tandarts door de tandarts is alleen acceptabel als er toezicht op de opleiding is door professionals
- De tandarts geeft opdracht per patiënt en indien nodig aanwijzingen en evalueert de uitvoering; de opdrachtbeschrijving wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol.
- De niet-tandarts informeert de patiënt dat hij of zij de voorbehouden handeling uitvoert in opdracht van de tandarts en vraagt de patiënt toestemming hiervoor.

Mondhygiënisten hebben speciale bevoegdheden:
- het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties
- het behandelen van primaire caviteiten (het boren van en vullen van kleine gaatjes).

Bron: http://www.igz.nl

Het standpunt met de toelichting staat beschreven in een Circulaire.

http://www.igz.nl/15446/1092215/2008-01_Circulaire_taakhers1.pdf
mecánico para …

Ik denk dat het alleen bedoeld is om een juridisch kader te geven aan zaken die voor civiel en tuchtrecht gaan komen. er zal niet worden gezocht naar onbevoegden, maar de waarschuwing die er van uit gaat zou deze persoon alert moeten maken. Vraag blijft of je als je niet gehinderd wordt door enigerlei kennis op dit prachtige vakgebied, je je uberhaupt druk maakt over de status van je uitgevoerde handelingen. En de consequenties als het verkeerd dreigt te gaan.
dus ik neem het ter kennis en doe er me voordeel mee dat ik weer wat meer weet.
c'est toet
wo, 02/13/2008 - 22:08 Permalink
vV

ja precies, en toestemming vragen, en op de juiste manier delegeren ook. Wat dat betreft is het niet anders, behalve dat het nu even duidelijk op schrift stelt.. Maar ja ik ken de tandartsen die rustig een maand naar autralie of zo gaan en de praktijk laten doorlopen met alleen (preventie-) assistentes....(en back-up voor echte spoed, maar wel zelf zo veel mogelijk blijven doen...) Dat is nu dus duidelijk verleden tijd (hoewel....)
do, 02/14/2008 - 10:00 Permalink
Spiegeltje

Wat de IGZ gedaan heeft is inderdaad alleen wat duidelijker aangegeven waar volgens hun de grenzen liggen van de wet WIG. Als ik een juristentijdschrift opensla zie dat soort tekstjes ook wel eens, in een overzichtsartikel of als noot bij een uitspraak.

De brief zal alleen werkelijk doorwerken als er ook concreet actie wordt ondernomen met de nodige publiciteit eromheen. Daarover wordt nog niks gemeld, maar dat zou nog kunnen komen. Ik heb wel het idee dat vanuit de politiek meer aandacht is gekomen voor meer toezicht in de gezondheidszorg. Maar daarbij is opvallend weing aandacht voor de uitwassen in de sector tandheelkunde. Hopelijk is de circulaire het begin van een traject waardoor hiervoor meer aandacht komt.

N.B. Is er nog steeds één inspecteur die zich bezig houdt met de tandartsen (zoals ik eens las?).
do, 02/14/2008 - 10:27 Permalink
rozeveld

Maar ja ik ken de tandartsen die rustig een maand naar autralie of zo gaan en de praktijk laten doorlopen met alleen (preventie-) assistentes.... (hoewel....)


Mmm, waar ken ik dit van? Beetje jammer voor de reputatie van deze beroepsgroep.

Overigens is één ding wel nieuw voor mij. Mondhygiëniste die ik heb zei dat ze niet mocht verdoven? Lees hier dat dit dus wel mag. Zal ik tegen haar zeggen.
za, 02/16/2008 - 02:52 Permalink
mecánico para …

Maar ja ik ken de tandartsen die rustig een maand naar autralie of zo gaan en de praktijk laten doorlopen met alleen (preventie-) assistentes.... (hoewel....)


Mmm, waar ken ik dit van? Beetje jammer voor de reputatie van deze beroepsgroep.

Overigens is één ding wel nieuw voor mij. Mondhygiëniste die ik heb zei dat ze niet mocht verdoven? Lees hier dat dit dus wel mag. Zal ik tegen haar zeggen.


Ze mag alleen verdoven als ze daarvoor de juiste kennis (cursus/of tijdens opleiding) en vaardigheid heeft. En dat laatste kan je aangeleerd krijgen en aansluitend door vaak toepassen jezelf steeds beter eigen maken. Maar als zij voor een bepaalde tijd zeg bevoorbeeld 1990 van de opleiding is gekomen, dan wortd het lastig. Want dan moet je wel bijscholen om het te mogen. (nb 1990 is een greep uit de verkleedkist want het kan ook later zijn).
Wat daarnaast ook nog kan is dat ze vrijgevestigd is en door de leveranciers van alles behalve van anesthesie vloeistof wordt voorzien. Uitgeven van medicijnen is iets dat alleen aan bevoegden geschiedt. En daar vielen mondhygienistes in een vrije vestiging niet onder.
za, 02/16/2008 - 09:55 Permalink