De tandartsen praktijktest

Author:
Newtan
Posted:
ma, 06/30/2008 - 18:48
Hoe vind je uit wat een goede tandartsenpraktijk is?

Elke tandartspraktijk zal zijn sterke en zwakke kanten hebben (zaken die belangrijk en minder belangrijk worden gevonden, zaken waar ze goed en minder goed in zijn). Is er iets op tegen dat te onderzoeken en te publiceren?
de digitale tandarts

Wij hebben een aantal keer getwijfeld om een rating bij zoek-een-tandarts te zetten. Maar om de tandartsen die we als klant hebben niet voor het hoofd te stoten besloten het niet te doen. Daarbij komt ook het feit dat het makkelijk te manipuleren is, zowel in positieve als negatieve zin.

Wat betreft criteria, al een voorschotje:
Aandacht voor preventieve tandheelkunde
Met pijnklachten binnen 48 uur terecht
Afspraak voor een vulling, kroon of wortelkanaalbehandeling binnen 4 weken mogelijk.

.....
ma, 06/30/2008 - 23:13 Permalink
Maja

Ik ben het niet eens met de manier waarop je het kwaliteits keurmerk kan krijgen.
Voor ons als mh moet je in 5 jaar 100 studiepunten zien te krijgen. Dat terwijl de bijscholing ten eerste erg duur is en niet altijd door de vergevers wordt betaald. Daarnaast zie ik vaak dat mensen zich s'ochtends inschrijven, dan gaan shoppen en dan s'avonds hun certificaatje ophalen.
Wat ik liever zou zien is dat je een visitatie van 3 dagen krijgt. Dat men kijkt naar de manier van werken en de behaalde resultaten. Voor hygiene vindt ik dat de GGD onaangekondigd elk jaar een bezoekje zou moeten doen.
Iemands kwaliteit kan je niet aflezen aan het aantal studiepunten dat diegene heeft gehaald.
Menzis is het hier blijkbaar niet mee eens, ik hoorde dat ze volgend jaar alleen nog gaan vergoeden aan mh's die in het kwaliteitsregister staan...
za, 07/05/2008 - 10:02 Permalink
Spiegeltje

Ik ben het niet eens met de manier waarop je het kwaliteits keurmerk kan krijgen (...) Iemands kwaliteit kan je niet aflezen aan het aantal studiepunten dat diegene heeft gehaald.

Dat is natuurlijk juist, maar het is ook niet de enige factor van belang, zelfs niet de belangrijkste wat mij betreft. Het is wel een goede zaak/noodzakelijk dat regelmatig wordt bij- en nageschoold en dat de vakliteratuur wordt bestudeerd (open deur :D ). Er zijn zeker tandarten, en misschien ook wel MH, die daar jarenlang weinig aan doen. Als ze in een groepspraktijk werken, althans in samenwerking met anderen. vindt er misschien langs die weg nog wat kruisbestuiving plaats, maar anders ...? .Uit de vragen die hier op het forum langs komen blijkt mij ook af en toe dat tandartsen bijvoorbeeld hun theorie niet bijhouden, althans daar niet naar handelen (wat nog erger is). Heb je in elke beroepgroep natuurlijk. Een advocaat zou op den duur zeker door de mand vallen als ie zijn jurisprudentie niet bijhoudt, maar een (solo werkende) tandarts? Zoiets als het Kwaliteitsregister tandartsen, of het Kwaliteitsregister paramedici, kan dit ongewenste patroon enigszins doorbreken. Voor de gemiddelde patient geeft dat (een beetje) extra zekerheid.

Voor mij persoonlijk: ik zou in ieder geval wel willen weten waarom mijn tandarts daar eventeel niet in staat. Ik sluit zeker niet niet uit dat ie daar een goed verhaal bij heeft en dan is het voor mij ook prima.

Dus ik zou het toch een goede zaak vinden:

Criterium: opgenomen in het Kwaliteitsregister tandartsen.
zo, 07/06/2008 - 11:08 Permalink
Spiegeltje

Met pijnklachten binnen 48 uur terecht
???? mits op tijd gebeld en geen eisen over tijd (anders vind ik het geen acute klacht..) zelfde dag hoor, zo hoort dat.


Gegarandeerde tijden (blijkend uit website, patientenfolder o.i.d).

Spoed: binnen 24 uur (ja/nee)
Semi-spoed binnen 1 week (ja/nee)
Alle overige afspraken: binnen 1 maand (ja/nee).
zo, 07/06/2008 - 11:19 Permalink
vV

Alle overige afspraken: binnen 1 maand (ja/nee).
Net als de eerdere opmerking over aanwezigheid van een behandelmicroscoop dat (in mindere mate) heeft, heeft deze ""richtlijn"' cq wens grandiose gevolgen: veel praktijken hebben veel langere wachttijden, en dat is geen eigen keuze maar simpelweg ingegeven door capaciteitsgebrek! en dat oplossen is niet simpel. Nog meer (slecht opgeleid??) lager personeel om naar te delegeren is wat mij betreft in ieder geval geen oplossing. Die ligt meer in de buurt van meer tandartsen opleiden. En dat kost (zeer veel) geld.. en tja wie gaat dat betalen?? Dat is weliswaar een overheidstaak, maar die hebben ook goede redenen dat extra geld anders of niet te besteden.
Een behandelmicroscoop, zoals nu de richtlijnen liggen voor de mogelijkheden van declaratie van het gebruik, is zeker niet voor elke tandarts/praktijk haalbaar..

ZOu kunnen, maar dan moet het gewoon ruimer declarabel zijn gezien de samenhangende kosten.. en niet elke pateint is ook bereid daarvoor te betalen, en krijg je weer de discussie over kwaliteit, maar dan met de individuele patient... Of er moet gewoon een mogelijkheid komen in de tariefstructuur om andere tarieven te hanteren bij aanwezigheid van bv, electronische lengtemeter en motor voor endo`s, microscoop etc. die wat verder gaat dan de (beperkte ) toeslagen die nu SOMS declarabel zijn.
Oftewel: het is makkelijker goede eisen en kaders te formuleren (ook hierbij dtaan de beste stuurlui nog steeds aan wal...), dan het is deze daadwerkelijk in te voeren.. Het KRT is een goed begin, echter er zijn meerdere tandartsen die ervoor kiezen , meestal met zeer goede argumenten, om hier (nog) niet aan deel te nemen. Ik heb ook al de nodige collegae in de lijst zien staan die wat mij betreft verwijderd mogen worden... Maar het is natuurlijk ook zo: je moet ergens beginnen! en zonder steun vanuit de beroepsgroep lukt het nooit. Overigens heb ik gelezen dat er net een nieuwe voorzitter is, een jaargenoot van mij. Als hij nog net zo te werk gaat als destijds komt het wel goed met het KRT. Maar dat heeft wel tijd nodig!
zo, 07/06/2008 - 14:26 Permalink
Spiegeltje

Ik weet ook wel dat in bepaalde regio's het, door tandartsentekort, heel lastig is om de wachtlijsten te bekorten maar dat is dan toch echt een mindere kwaliteit zorgverlening. En patienten mogen dat weten. In die gevallen kan het niet de tandarts worden verweten. Het simpelweg op slot gooien van de praktijk in een regio met tandartsentekort, waardoor andere tandartsen het nog drukker krijgen, is ook geen goede oplossing. Maar het doel van de criteria is mijns inziens niet een beoordeling van de tandarts op zich maar van de kwaliteit zorg die hij - of beter: de praktijk - kan verlenen, dus inclusief rekening houdend met externe factoren waar hij/zij zelf maar een beperkte invloed op heeft.

Ik ben me ook bewust van het feit dat voor een solopraktijk een behandelmicrroscoop van 10.000 euro een hele uitgave is die je niet (snel) terugverdient. Kan me ook goed voorstellen dat de solotandarts er om die reden niet aan begint. Maar ook hier geldt mijns inziens weer: met zo'n instrument is wel degelijk een betere kwaliteit zorg mogelijk, met name wat betreft de lastiger wortelkanaal(her)behandelingen.

De nieuwe praktijk waar ik nu zit bestaat uit drie full-time tandartsen en twee full time mondhygienisten en die hebben dus wel zo'n behandelmicroscoop. Dat vind ik toch een wel een pré.

Bij de criteria geldt uiteraard dat het totaalplaatje moet worden bekeken. Als niet wordt voldaan wordt aan bepaalde criteria wil dat nog niet zeggen dat de behandeling niet goed is. De tandarts zal dan wel iets vaker moet doorverwijzen naar een endodontoloog met hun ellenlange wachtlijsten.
zo, 07/06/2008 - 15:23 Permalink
vV

Als niet wordt voldaan wordt aan bepaalde criteria wil dat nog niet zeggen dat de behandeling niet goed is.
precies... ken er zat die zonder microscoop toch een prima kwaliteit endo neerzetten.. om bij dit voorbeeld te blijven. Overigens is de microscoop bij zeer veel andere behandelingen ook inzetbaar, en KAN daar kwalitiet toevoegen , maar is dan niet declarabel. En dat is dus onzin. Aan kwaliteit hangt een prijs ten opzichte van mindere kwaliteit. En aangezien de huidge tarieven (behalve dat ze op de schop moeten) nog steeds niet kwaliteit als uitgangspunt hebben (want in de basis gemaakt toen er helemaal nog geen microscopen beschikbaar waren..) zal om echte kwaliteitsverbetering te kunnen gaan leveren, er ook finaciele prikkels daartoe moeten kunnen zijn. En dat betekent dus dat dit soort diepte-investeringen ook bedrifseconomisch goed uit kunnen. Daarnaast: wachttijd naar mijn idee heeft werkelijk helemaal niets met kwaliteit te maken, liever 2 maanden wachten op werk met kwaliteit dan 2 weken op prutswerk.. Wachttijd in relatie tot kwaliteit is iets wat ons de afgelopen jaren is aangepraat, ook door de al dan niet kunstmatig in stand gehouden wachtlijsten bij de ziekenhuizen. En dat soort dogma`s en foutieve denkwijzen moeten we toch echt van af om de echte discussie over wat wel bij kwaliteit betrokken is te kunnen voeren.
zo, 07/06/2008 - 15:45 Permalink
Spiegeltje

Daarnaast: wachttijd naar mijn idee heeft werkelijk helemaal niets met kwaliteit te maken, liever 2 maanden wachten op werk met kwaliteit dan 2 weken op prutswerk..


Als je het puur hebt over de (technische) kwaliteit van de behandeling staat dat i.d.d. los van de wachttijd op die behandeling. Maar voor de kwaliteit van de dienstverlening is dit toch wel een belangrijke factor. We hebben het hier nog steeds over kwaliteitscriteria voor een tandarts(praktijk) en dat is iets breder dan alleen de technische kwaliteit van de behandeling.

Niemand zal ook een korte wachttijd willen inruilen voor een kwalitief mindere behandeling, dat spreekt voor zich. Het een sluit het ander ook niet uit volgens mij.

Wat betreft het tarievensysteem is toch wel brede consensus dat dit kwaliteitsverbetering in de weg staat. En we kunnen ook niet verlangen dat tandartsen uit een soort hobbyisme of 'bevlogenheid met het vak' investeringen (moeten) gaan doen om de ontwikkelingen bij te houden die eigenlijk bedrijfseconomisch niet zijn te verantwoorden. Dat is een doodlopende weg.

Als echter tandartspraktijken er desondanks in slagen om - desnoods door samenwerkingsverbanden aan te gaan (meermanspraktijk, of andere vormen van samenwerking tussen praktijken) - deze "kwaliteitsverbeteringen" toch te kunnen bieden is dat m.i. nog steeds wel een pré.
zo, 07/06/2008 - 16:13 Permalink
vV

Naar mijn mening moet het zo met de tarieven geregld (kunnen) worden dat ook de solowerkend tandarts gewoon met gezonde bedrijfseconomische basis dit soort investeringen zou moeten kunnen doen. Want als dit de enige grond zou zijn om voor grotere praktijken te kiezen is dat een slechte. Er zijn veel patienten die juist met goede reden kiezen voor een kleine praktijksetting, met name ook uit oogpunt van dienstverlening (geen ""nummer"" zoals heel vaak bij grotere praktijken in welke sector dan ook wel het geval).
De kleine praktijk moet uitgangspunt blijven, om zeer veel redenen overigens.
zo, 07/06/2008 - 17:25 Permalink
Spiegeltje

De voor- en nadelen van een groepspraktijk versus solopraktijk neigt weer naar een nieuw topic. Maar het is m.i. zeker ook een kwaliteitskenmerk als de patient een langdurige behandelrelatie kan opbouwen met de tandarts (net als bij de huisarts). Dit is haast gegarandeerd bij een solopraktijk. Maar bij een praktijk met een twee of drie samenwerkende (full time) tandartsen zou dat m.i. ook goed kunnen terwijl dan nog 'schaalvoordelen' aanwezig zijn.

Wat op dit punt, wat mij betreft, niet goed scoort zijn grotere groepspraktijken met een groot verloop van (net afgestudeerde) tandartsen. Die doen dan een paar jaar ervaring op en zijn dan weer weg, vaak om een eigen praktijk te beginnen. Ze werken vaak ook op meerdere lokaties, zodat je langer moet wachten op een afspraak omdat ze maar 1 of 2 dagen aanwezig zijn. Niks ten nadele van deze tandartsen, maar voor de patient is het allemaal niet ideaal. Of praktijken met een erg scheve verhouding tussen tandartsen en assistenten. Dat zou je op een bepaalde manier ook in beeld moeten kunnen brengen in kentallen. Hoewel de websites ook wel een en ander duidelijk maken.
zo, 07/06/2008 - 18:22 Permalink
Newtan

Dit is wel een interessante discussie.

Maar wat ik een beetje mis, is het oordeel van de patiënt. Die kent z'n tandarts. In mijn geval leidt dat er, zonder reclame of website van enig belang, toe dat de praktijk nieuwe klanten aantrekt. De mond tot mond reclame. Ik ben nu in m'n carrière voor de vierde keer verhuisd (in 23 jaar). En de fanclub verhuist mee!

Ik weet ook wel dat er gevallen zijn van héle populaire tandartsen die er een boeltje van hebben gemaakt, achteraf bekeken.

Maar vroeger leerden wij dat je even rond moest vragen om een goede huisarts, ziekenhuis of tandarts te vinden. Bij de buren, vrienden, familie. En dan kennismaken om zelf een oordeel te vormen. Maar vroeger hadden we nog zoiets als een sociaal netwerk in plaats van internet.

Maar iemand die een goede tandarts zoekt, heeft volgens mij de meeste kans om iemand te vinden, via via. En dat zal met de huidige communicatiemogelijkheden toch niet zo'n moeite zijn.
zo, 07/06/2008 - 23:58 Permalink
vV

Maar iemand die een goede tandarts zoekt, heeft volgens mij de meeste kans om iemand te vinden, via via. En dat zal met de huidige communicatiemogelijkheden toch niet zo'n moeite zijn.


klopt.. als ik zie wat er via de website binnenkomt.. Ja heel veel reacties per mail, maar wanneer je verteld dat ze toch echt even moeten bellen om de mogelijkheden voor inschrijving te bekijken hoor je er nooit meer iets van... En van degeen die wel een afspraak voor inschrijving krijgen komt tegenwoordig de helft ook gewoon niet opdagen..

En KRT, jta wassen neus.. voorlopig nog wel ja, maar je moet naar mijn mening wel ergens beginnen anders kan het ook nooit iets worden.
ma, 07/07/2008 - 08:01 Permalink
SpiegeltjeDus ik zou het toch een goede zaak vinden:

Criterium: opgenomen in het Kwaliteitsregister tandartsen.


Je weet niet waar je het over hebt.
KRT is een wassen neus.


Met dit soort kretelogie komt de discussie niet verder. Overigens, sta jij zelf ook niet in dat register?
ma, 07/07/2008 - 11:49 Permalink
robinsonDus ik zou het toch een goede zaak vinden:

Criterium: opgenomen in het Kwaliteitsregister tandartsen.


Je weet niet waar je het over hebt.
KRT is een wassen neus.


Met dit soort kretelogie komt de discussie niet verder. Overigens, sta jij zelf ook niet in dat register?


Het probleem is dat jij geen tandarts bent en je er geen voorstelling van kunt maken.
De term kretologie zegt genoeg.
Nee, ik sta er zeker niet in,om mij moverende redenen.
Op de 1e plaats moeten ze wat mij betreft de criteria aanscherpen.
Nu kan iedereen er gewoon in.
ma, 07/07/2008 - 12:15 Permalink
vV

toegang nu is inderdaad vrij, dus dat een tandarts nu erin staat zegt alleen dat ie de moeite heeft genomen zich aan te melden, en dat ie een BIG registratie heeft.
Het word pas interessant als de nogal milde voorwaarden (waar in principe elke tandarts aan kan , in ieder aan zou moeten kunnen voldoen, en zegt dus nada niets over echte kwaliteit..)voor herregistratie straks in de tussentijd aangescherpt gaan worden.
ma, 07/07/2008 - 12:40 Permalink
robinson

Precies.
Laatst met collega nog over gehad,
wij hebben samen vorig jaar meerdere cursussen en symposia in het buitenland gevolgd.
Deden ze moeilijk over kwaliteit van het gegeven onderwijs.
Laat me niet lachen, 1 was nota bene de EAO in Barcelona.
Voor de NVOI moet je aantoonbaar 3 cursussen gevolgd hebben, het noemen van alleen de EAO was voldoende voor herregistratie.
ma, 07/07/2008 - 12:56 Permalink
Spiegeltje

Precies.
Laatst met collega nog over gehad (....) Laat me niet lachen

"Ons kent ons" gedachte heb ik daar bij. :x Daar heb je als patient weinig aan. Het heeft iets van: laat ons, tandartsen, nou onze gang maar gaan, dan zit het wel goed. Een mijns inziens foute instelling die uiteindelijk ook in het nadeel van de tandartsen zou kunnen werken ("oogkleppen").

Ik ben van mening dat een patient, bij de keuze van een praktijk, vooraf beter zou moeten kunnen beoordelen wat de kwaliteit van die praktijk is. Het Kwaliteitsregister tandartsen is daarvan slechts één van de mogelijkheden. Het gaat daarbij uiteraard om minimumeisen. Niemand kan beweren dat als een tandarts in zo'n register staat een kwalitatief uitstekende behandeling gagarandeerd is. Als je er niet in staat heb je m.i. wat uit te leggen. Nu is dat makkelijk ("wassen neus argument"), straks, als de eisen wat strenger worden en daadwerkelijk worden getoetst, misschien wat minder makkelijk.

Een andere stap in de richting van meer transparantie zou kunnen zijn dat resultaten van een systematisch onderzoek naar klanttevredenheid openbaar worden gemaakt. Zal weg even wennen zijn voor veel tandartsen. Aan de andere kant: de resultaten kunnen ook een mogelijkheid bieden de werkwijze en patientenbejegening verder te verbeteren.


.
ma, 07/07/2008 - 19:42 Permalink
vV

Een andere stap in de richting van meer transparantie zou kunnen zijn dat resultaten van een systematisch onderzoek naar klanttevredenheid openbaar worden gemaakt. Zal weg even wennen zijn voor veel tandartsen. Aan de andere kant: de resultaten kunnen ook een mogelijkheid bieden de werkwijze en patientenbejegening verder te verbeteren.
wat ik altijd tegen dat soort onderzoeken heb is dat ze meestal ietwat gekleurd zijn, begint al met de soort en aard van de vragen..

Heb overigens ooit een enquete onder de patienten gehouden (was opgezet door de NMT meen ik mij te herinneren?) en behalve dat het uieindelijk best heel veel werk was (geeft natuurlijk niet, is niet het hele bestand uiteindelijk) viel zowel de respons als de uitslag mij ietwat tegen...
Juist in een periode dat ik naar mijn idee in de communicatie heel veel vooruitgang had geboekt was dat het grootste kritiekpunt..Maar wanneer je met resultaten en conclusie in de hand bij de pateinten die deelgenomen hadden ernaar ging vragen wat er dan precies aan de hand was en met name wat er beter kon/moest moest men een antwoord schuldig blijven....(ruimte voor tekst was hier in de enquete ook niet benut..).

Dus veel wijzer zijn we er niet van geworden, laat staan de patienten zelf.. die hebben de mogelijkheid dus ook niet optimaal benut.

Blijft zo relatief allemaal...
ma, 07/07/2008 - 21:10 Permalink
Newtan

Precies.
Goed onderzoek is erg moeilijk.
En dan is een uitslag van het onderzoek nog afhankelijk van wie en waarom het onderzoek uitging.
En dan is lezen van een onderzoek ook nog een kunst.

Kijk, communicatie! Heb ik wel eens doorgenomen. Dat was een boek wat onder andere dat soort dingen belichtte.
Maar goede communicatie is vaak een grotere factor dan de objectieve kwaliteit. Met als grootste voorbeeld MacDonalds hamburgers. Jij maakt thuis echt een betere hamburger. Maar of dat een succesvol concept wordt, hangt van de aantrekkingskracht af.

Wat dat betreft heeft Spiegeltje gelijk. De bejegening van patiënten is zeker een factor van belang. Naast een onkreukbare instelling qua techniek natuurlijk.
En dat lijkt me niet zo moeilijk meetbaar. Maar moeilijk interpreteerbaar als de criteria niet duidelijk zijn.
di, 07/08/2008 - 00:11 Permalink
Lieneke

Voor mij is een goede tandarts:
* Eentje die trouw goede DPSI-scores maakt
* Die regelmatig BW's maakt en solo's als dit geindiceerd is
* Iemand die rekening houdt met de wens van de patient en met zijn financiele situatie
* Iemand die anamnese's afneemt
* Iemand die ook preventief werkt
* Iemand die de patient goed informeerd over de situatie in de mond (prognose) en dit goed documenteert
* Iemand die ook geinteresseerd is in de mens achter de patient (waardoor je de patient persoonlijke aandacht geeft en ook nog oorzaken van bepaalde aandoeningen kan achterhalen) en begrip toont.
* Iemand die structureel te werk gaat en zich aan protocollen houdt en hiervan afwijkt zo nodig.
* Iemand met goed opgeleid personeel
* Iemand die nette randaansluitingen kan maken en de vullingen netjes afwerkt
* Iemand die geen kroon- en brugwerk gaat plaatsen op (parodontaal)slechte pijlers (uitzonderingen daar gelaten)
* Iemand die geen fistels maar gewoon laat zitten omdat de patient er toch geen last van heeft (wat niet weet, wat niet deert...)
* (Verstands)kiezen/tanden trekt ,als dit nodig is, en niet gaat zitten wachten tot er echt problemen ontstaan.
* Hygienisch werkt
* en een acceptabele wachttijd heeft
di, 07/08/2008 - 09:35 Permalink
vV

netjes en duidelijk geformuleerd. echter: wat is een acceptabele wachttijd? wat de tandarts acceptabel vind (in de eerste plaats uit tandheelkundig oogpunt natuurlijk) , heeft de patient wellicht een andere mening over, en andersom kan zeker ook gebeuren?
di, 07/08/2008 - 10:18 Permalink
vV

@Japie: Lieneke stelt duidelijk: voor mij is een goede tandarts: dus voor haar zelf.. en voor haar is het weldegelijk mogelijk randaansluitingen te beoordelen!

Voor een patient zijn diverse zaken die genoemd zijn inderdaad niet controleerbaar! Maar daarom juist zal er een of andere vorm moeten komen (?/ trouwens..""moeten"" komen?? ) een soort van kwaliteitsregistratie waarbij het voor de pateint duidleijk gemaakt wordt hoe het ervoor staat op juist die punten die hij/zij zelf niet kan beoordelen!

Maar dan krijg je een soort praktijken APK, en dat si slechts een momentopname, zeker prakrijken met veel wisselend personeel: lastige zaak voor beoordelaars en patienten!
di, 07/08/2008 - 10:22 Permalink
Japie Krekel

IK denk dat alles wat je eventueel kan onderzoeken altijd gebaseerd is op een momentopname. Je kan namelijk ook gewoon een slechte dag hebben. Ook patienten ziitten de ene keer beter in hun vel dan een andere keer. Ook spelen er veel emoties mee.
Sommige willen alles doen om hun gebit te behouden, andere willen alleen maar dat de tandarts de pijnlijke kiezen trekt. Ook het financiele aspect speelt bij menigeen een rol.

Dus een tandarts die snel trekt zal door de één een bijzonder fijne tandarts genoemd worden terwijl een ander hem de titel slager toebedeeld.

Volgens mij is er geen enlkel instrumentarium om dat te kunnen onderzoeken laat staan beoordelen.
di, 07/08/2008 - 10:41 Permalink
vV

Volgens mij is er geen enlkel instrumentarium om dat te kunnen onderzoeken laat staan beoordelen.

klopt! en daarom zal een eventuele kwaliteitsbeoordeling op andere, wel meetbare en niet aan persoonlijke perceptie onderhevige waardes en ijkpunten moeten worden beoordeeld. En bv een eerder aangehaalde wachttijd is daarin ook een slechte. Dan krijgt een praktijk een negatieve beoordeling voor een wachttijd van ik noem maar 2 maanden , terwijl een nieuwe patient erg blij is want bij de vorige tandarts een wachttijd kende van 4 maanden.. ik noem maar een voorbeeld. Dan zou naast de negatieve beoordeling voor de wachttijd dus ook de wachttijd zelf benoemd moeten worden. Kan d epatient zelf uitmaken of het wel zo negatief is.. Maar dan krijgg je wel weer een zeer uitgebreid verhaal bij de beoordelingen, wat de inzichtelijkheid niet ten goede komt. En daarom is het denk ik een goede zaak wanneer de tandartsen zelf de kwaliteitsbeoordeling gaan opzetten, daar zit namelijk de vakkennis, en kan men beoordelen wat binnen de grenzen van goede tandheelkunde valt.
Ondeskundigen zullen waarschijnlijk alleen maar andere parameters gaan gebruiken die onder de streep weinig zeggen over de echte kwaliteit. Ook tandartsen bv die misschien wel eens met de tuchtraad in aanraking zijn geweest zijn niet per se slechte tandartsen alleen daarom. Kan daadwerkelijk 1 incident zijn, en bij de uitsrpaken van de tuchtraad zijn ook wel eens vraagtekens te plaatsen (wat in de vakliteratuur ook gebeurt overigens.)
di, 07/08/2008 - 11:38 Permalink
Lieneke

Natuurlijk mag je erover dromen, maar Utopia bestaat niet hoor LienekeUtopia? Dit zijn geen gekke 'eisen' hoor. Dit is echt wel mogelijk.

Redelijke wachttijd...tja...jammer genoeg beschikken wij daar in de praktijk ook niet over omdat er een behoorlijk gebrek aan tandartsen hier in de regio is. We worden nog steeds een paar keer per dag gebeld of we patienten aannemen. Bij ons moeten de mensen 3 maanden wachten voordat ze een gaatje kunnen laten vullen e.d. en dat is absoluut niet geen redelijke wachttijd. Spoed kan uiteraard binnen 24 uur. En oja...makkelijke gaatjes doe ik zelf en bij mij kan je tegenwoordig weer lekker snel terecht omdat ik meer in die praktijk ben gaan werken.
di, 07/08/2008 - 14:23 Permalink
Spiegeltje

En daarom is het denk ik een goede zaak wanneer de tandartsen zelf de kwaliteitsbeoordeling gaan opzetten, daar zit namelijk de vakkennis, en kan men beoordelen wat binnen de grenzen van goede tandheelkunde valt.Ondeskundigen zullen waarschijnlijk alleen maar andere parameters gaan gebruiken die onder de streep weinig zeggen over de echte kwaliteit.


Als het gaat om geschikte kwaliteitscriteria, wat inderdaad allemaal niet zo eenvoudig is, moet je dat juist niet alléén aan tandartsen overlaten. Die hebben misschien wel verstand van wat een kwalitief goede behandeling is maar zijn m.i. bijvoorbeeld niet erg deskundig op het gebied hoe je dat meet en hoe je daarover communiceert. Bovendien is de kwaliteit van de behandeling, hoe belangrijk ook, niet het enige aspect waar het om gaat. Voorbeelden zijn: communicatie tussen patient en tandarts en organisatie van de praktijk. Dus je zou daar een bredere groep mensen mee moeten inlaten.

Het kan wel worden verwacht dat elk systeem zijn nadelen zal hebben omdat het gaat om een complexe vorm van dienstverlening die je niet eenvoudig, althans niet nauwkeurig, kunt 'pakken' in een paar parameters. Daar zit natuurlijk een gevaar. Mijns inziens geen reden om dan maar niks te doen.
di, 07/08/2008 - 14:43 Permalink
Spiegeltje

IK denk dat alles wat je eventueel kan onderzoeken altijd gebaseerd is op een momentopname. (..) Ook spelen er veel emoties mee. Sommige willen alles doen om hun gebit te behouden, andere willen alleen maar dat de tandarts de pijnlijke kiezen trekt. Ook het financiele aspect speelt bij menigeen een rol.

Dus een tandarts die snel trekt zal door de één een bijzonder fijne tandarts genoemd worden terwijl een ander hem de titel slager toebedeeld.

Volgens mij is er geen enlkel instrumentarium om dat te kunnen onderzoeken laat staan beoordelen.


Dit soort spreiding in de resultaten kan ook blijken uit een analyse van enqueteresultaten. Wat ik wel aannemelijk vind is dat een hoge patiententevredenheid niet automatisch een kwalitief hoogwaardige behandeling inhoudt. De patient is toch geneigd om heel sterk naar andere factoren te kijken, met name ook hoe de communicatie loopt.

Een momenopname hoeft het niet te zijn want als de resultaten worden gebaseerd op gegevens door het jaar heen is in feite sprake van een soort voortschrijdend jaargemiddelde. Grote schommelingen worden dan voorkomen.
di, 07/08/2008 - 14:51 Permalink
vV

Mijns inziens geen reden om dan maar niks te doen.
gelukkig beweert ook niemand dat.

maar ja, dit verhaal wordt (niet alleen hier) weer zo`n typisch nederlands poldermodel: iedereen moet/mag zich ermee gaan bemoeien, iedereen met de eigen agenda, en voor je het weet zijn er weer de nodige jaren en diverse praatgroepjes voorbij....
di, 07/08/2008 - 14:53 Permalink
robinson

"makkelijke" gaatjes bestaan niet.

ja duh...je snapt best wat ik bedoel. Bovendien lezen hier ook leken dus ik probeer het taalgebruik een beetje simpel te houden...


["Off topic mode on" ]Nee,makkelijke gaatjes bestaan niet.
Gezegde van oud hoogleraar.

Overigens ben/blijf ik van mening dat dit soort werk alleen door de tandarts gedaan moet worden.["Off topic mode off"]

>>>>MOD: inderdaad off-topic, als mensen hierop door willen gaan graag nieuw onderwerp starten <<<<
di, 07/08/2008 - 14:54 Permalink
Chris888

@Japie: Lieneke stelt duidelijk: voor mij is een goede tandarts: dus voor haar zelf.. en voor haar is het weldegelijk mogelijk randaansluitingen te beoordelen!


Als je floss-tape gaat rafelen denk ik dat de randaansluiting niet helemaal jofel is.
di, 07/08/2008 - 19:26 Permalink
Chris888

Precies. Alhoewel in het begin de vulling nog wat ruw is waardoor het ook kan gaan rafelen.


Hoho, mijn vullingen zijn glad! Wat dacht je...kan ik straks zelf de rotzooi opruimen!


Wat is het nou?!
Mijn ervaring is dat een vulling van begin af aan best mooi glad en goed flossbaar kan zijn.
di, 07/08/2008 - 20:54 Permalink
Lieneke

Een vulling kan vanaf begin af aan netjes glad zijn. Dan moet je het gewoon goed afwerken. Ben je daar iets slordiger in...dan is de vulling wat ruwer maar wordt hij in de loop van de tijd gladder.


Precies Robinson. Mijn vullingen zijn niet giga, want anders doe ik ze niet. Die horen bij de tandarts thuis.
wo, 07/09/2008 - 12:36 Permalink