Verstandskies trekken of boren

Author:
admin
Posted:
ma, 10/08/2001 - 11:13
Hallo,

Allereerst wil ik even melden dat ik sinds vandaag met deze site bekend ben en het bijzonder waardeer dat u zoveel moeite doet om de vragen serieus te beantwoorden. Het is fijn dat een dergelijke dienst bestaat.

Ik ben 22 jaar en heb ongeveer 1,5 jaar geleden mijn beide verstandskiezen aan de linkerkant eruit laten trekken. Vorige maand bleek echter dat mijn verstandskies rechtsboven een gaatje bevatte. Met poetsen kan ik er dus niet zo goed bij en ik had ook al zoiets verwacht.

Eerst wilde die de verstandskies trekken, wat ik niet echt een onlogisch idee vond. Later echter besloot die toch de verstandskies te vullen in eerste instantie met amulgaan. Toen ik thuis kwam en het vertelde reageerde mijn moeder ietwat verbaasd en vroeg zich af of het niet verstandiger was toch de tand te trekken, zeker gezien het feit er geen witte vloeistof gebruikt kon worden. Ik kom nu net bij de tandarts vandaan en hij heeft mijn verstandskies toch kunnen vullen met wit, op mijn verzoek. Helaas kon ik niet uit zijn woorden opmaken waarom die die tand niet gewoon heeft laten trekken. Wat is het nut een verstandskies waar ik niet goed bij kan met poetsen toch te behouden? Ook heb ik het idee dat ik hierdoor vaker mijn tanden moet poetsen omdat ik sinds mijn verstandskiezen daar door zijn gekomen iets vaker last heb van een onfrisse smaak in mijn mond.

Hopelijk geeft u een goed advies. Alvast reuze bedankt.

Emiel


[ Dit Bericht is bewerkt door: de digitale tandarts op 2001-11-13 22:39 ]
de digitale tandarts

De verstandskies is de derde grote kies achter in de mond, deze elementen worden de 18,28,38 en 48 genoemd, zie voor de visualisatie de button 'het gebit'
Het nut van een verstandskies is helaas niet duidelijk te omschrijven.

Niet iedereen heeft verstandskiezen; soms geen enkele, soms twee, drie of vier. Over het algemeen zijn ze niet erg belangrijk voor het kauwvermogen.
In de westerse wereld wordt een groot deel van de verstandskiezen op jeugdige leeftijd getrokken, dit gebeurt bij de tandarts, maar ook vaak bij de kaakchirurg.

Hieronder een aantal veel voorkomende indicaties waarom ze getrokken worden:

- Ruimtetekort, waardoor ze bijv. scheef of niet geheel doorbreken.
- Onsteking van het tandvlees wat vaak gedeeltijk over de verstandkies heen ligt.
- Het niet goed kunnen schoonhouden van de kies, waardoor er tandbederf of tandvleesontsteking onstaat welke de kies daarvoor ook kan aantasten.
- De moeilijkheidsgraad van het vullen van deze kies achter in de mond, kan zo hoog zijn dat de prognose niet goed is; trekken is dan een betere oplossing.

Overigens de veel gehoorde opmerking dat de verstandskiezen de voortanden scheef drukken is niet juist. Uit onderzoek blijkt dat dit net zoveel gebeurt bij mensen met verstandkiezen als bij mensen zonder deze kiezen.

Er bestaan geen duidelijke richtlijnen welke bepalen wanneer het zinvol is om verstandskiezen te trekken. In elke individuele situatie moet een afweging gemaakt worden, dit gebeurt natuurlijk in samenspraak met de patient, waarbij de voordelen tegen de mogelijke nadelen moeten worden besproken.
Het Vrije Universiteits ziekenhuis te Amsterdam is een langlopend onderzoek begonnen waarin mensen waarbij de verstandskiezen getrokken worden, vergeleken worden met mensen waarbij dat niet gebeurd is. De eerste onderzoekesgegevens worden echeter pas over een paar jaar verwacht.

Dat u tandarts besloot om een vulling te maken in de verstandkies, is iets waar ik geen oordeel over kan geven omdat het nut van het behoud van verstandkiezen per patient kan verschillen en natuurlijk omdat er geen duidelijke richtlijnen voor bestaan.

Ik neem aan dat als u de volgende keer vraagt naar de redenen waarom uw tandarts voor een bepaalde behandeling kiest, u in dit gesprek ook uw wensen kan aangeven en zo samen tot een bevredigende oplossing kunt komen.

Succes!
ma, 10/08/2001 - 11:13 Permalink