Tandsteen verwijderen onder tandvlees

Author:
tiger
Posted:
za, 01/19/2002 - 11:03
Ik ben bezig met een uitgebreide tandsteen verwijdering door de mondhygieniste onder het tandvlees. Het tandvlees is behoorlijk ontstoken. De vicueuze cirkel is zeker van toepassing.
Ik heb gevraagd te verdoven tijdens de behandeling, maar het doet nog steeds heel erg pijn. Kan dat ? Zij zegt dat dat komt omdat het tandvlees "te" doorbloed is, en de verdovingsvloeistof daardoor snel uitwerkt. Kan dat ? Is hieroor een oplossing, een andere verdoving. Het is een pijbank geworden voor mij !
de digitale tandarts

Voor tandsteenverwijdering onder het tandvlees is vaak een goede verdoving noodzakelijk. Hiermee bedoel ik vedoving m.b.v. een injectiespuit, geen zalfje.

Mondhygienistes mogen sinds kort na een cusrsus en onder verantwoording van een tandarts zelf ook een verdoving geven.

Omdat tandsteenverwijdering pijnlijk kan zijn en het niet goed mogelijk is om de gehele mond volledig goed te verdoven, wordt de behandeling vaak in verschillende zittingen uitgevoerd. Bijv eerst rechtsboven, dan linksboven, dan linksonder en tenslotte rechtsonder, de te volgen volgorde is natuurlijk afhankelijk van de individuele situatie.

Met een verdoving zou het mogelijk moeten zijn om een vierde deel van het gebit (kwadrant=bijv. rechtsboven) goed te verdoven, zodat er schoongemaakt kan worden.

In ontstoken situatie's is verdoven inderdaad moeilijker. De doorbloeding is groter waardoor de kans bestaat dat het depot van verdovingsvloeistof sneller wordt afgevoerd. De meeste verdovingsvloeistoffen bevatten echter een bloedvatvernauwende stof, zoals bijv. adrenaline, hierdoor wordt de doorbloeding minder en zou dit niet snel een probleem moeten zijn.

De PH van ontstoken weefsel is echter wel wat lager dan gezond weefsel, hierdoor is het voor het verdovingsmiddel moeilijker om in de zenuw door te dringen wat het dus moeilijker te verdoven maakt. Door middel van het verdoven van de zenuw op een andere plaats, waardoor het gebied wat daarachter ligt ook ongevoelig wordt (geleidingsanaesthesie), kan hiervoor een oplossing zijn.

In principe moet het dus redelijk tot goed verdoofd kunnen worden. Als behandeling bij een mondhygienist te pijnlijk mocht blijken te zijn, dan is behandeling bij de tandarts of een verwijzing naar een specialist (parodontoloog) misschien op zijn plaats.

Succes.
zo, 01/20/2002 - 14:58 Permalink