Genius-Laser/ Paro-laser

Author:
lilymelgert
Posted:
wo, 12/05/2001 - 22:50
Help Help, al vijf jaar heb ik een parodontitis probleem. Vandaag een verwijzing gehad naar parodontoloog. Nog geen afspraak gemaakt.
Al lezende op internet over de "Genius-Laser", met zijn vele voordelen.Ook al moet ik naar "Ten Boektoe kruipen".... Kunnen jullie mij een lijst E-mailen van de Parodontologen c.q. tandheelkundigen in Nederland die deze laser gebruiken? Spoed!!

mvg Lily
de digitale tandarts

De genius laser is inderdaad een interessante ontwikkeling. Er moet echter nog wel veel onderzoek gedaan worden. Het apparaat is zo nieuw dat het moeilijk is te zeggen op welke vlakken deze gelijkwaardig, beter of misschien minder werkt dan de 'normale' therapie.

Mij persoonlijk lijkt het apparaat handig als vervanging van chirurgische behandelingen. Het schoonmaken van de tanden en kiezen met bijv. ultrasone tandsteen apparatuur is minder ingewikkeld en zeer effectief.

Verlies van steunweefsel door parodontitis, wordt veroorzaakt door bacterien in en op je tandvlees. De enige manier waarop je hiervan kan genezen is door het weglaten halen van de bacterien en daarna zelf zoveel mogelijk de tanden en kiezen schoon houden.

De laser is een van de vele methoden om de bacterien in eerste instantie te verwijderen. Maar om op de langere termijn het tandvlees gezond te houden, zijn mondhygiene en goede nazorg belangrijke factoren.

Hieronder een stuk uit het Nederlandse Tandartsenblad (okt 2000) over de genius laser. Tandartsen die de laser gebruiken worden vermeld:

Tijdwinst voor tandarts met laser-therapie; De meerwaarde van laser in de parodontologie

Auteur : Wil Heeffer

De introductie van de laser ziet prof. dr. H. Renglli als een zeer nabije ontwikkeling in de parodontologie. Die laser is er in de vorm van de in Denemarken ontwikkelde Genius-laser. Importeur Ricana Benelux installeerde de laser tijdelijk in de praktijk van collega Marc Bertels in het Medisch Centrum Alkmaar.
Collega Natasha Lioubavina, die praktijk houdt te Zaltbommel en mede aan de wieg van die ontwikkelingen stond, gaf een demonstratie. Marc Bertels, Fridus van der Weijden en het NT volgden de presentatie.
'Na de ontdekking het fenomeen 'laser' door Einstein, duurde het tot in de jaren negentig voordat klinische toepassingen van de laser in de tandheelkunde van de grond kwamen.'
Collega Ellert Kramer, met Natasha Lioubavina een van de pleitbezorgers voor toepassing van de Genius laser in algemene en paro-praktijk, zegt dat in de laser een bepaalde golflengte licht wordt versterkt. Deze versterkte elektromagnetische energie is in staat om weefsel te doen verdampen. Die energie kan worden geabsorbeerd zowel door harde als zachte tandweefsels waarbij voor elk weefsel specifieke golflengtes gelden.
Bij de Genius is sprake van een gepulseerde, lucht/waterspray-gekoelde Nd:YAG laser ingesteld op een specifieke golflengte van 1064 nanometer en fiberdikte van 600 micron. De laser is door die instelling bij uitstek geschikt voor behandeling van parodontale aandoeningen. Vanzelfsprekend zijn de bijgeleverde hoekstukken autoclaveerbaar en wordt bij elke patiënt een nieuw stuk fiber gebruikt.
Door absorptie van energie treedt in het geval van tandsteen een explosie van moleculen op waardoor het tandsteen verandert in een krijtachtige substantie die eenvoudig, zonder kracht met een scaler of curette kan worden weggeschraapt. Een van de voordelen van deze techniek is minder beschadiging van het wortelcement.
In het geval van parodontitis treedt verdamping op waardoor het geïnfecteerde weefsel wordt 'weggelaserd' en regeneratie vanuit gezond weefsel mogelijk wordt. Bovendien worden de micro-organismen - dus ook de paropathogene - door het laserlicht gedood. Dit valt duidelijk af te lezen op kweekuitslagen van pocketmonsters die voor en na de parodontale behandeling worden genomen: de laser heeft een desinfecterend effect. Het zou de ondersteuning door antibiotica in de nazorgfase misschien overbodig maken. Onderzoek zal daar spoedig uitsluitsel over geven, aldus Lioubavina.
Last but not least zorgt dit laserlicht voor een hemostase waardoor een beter zicht op het werkveld onstaat. Hechten van het wondoppervlak of het aanbrengen van een wondverband is normaliter niet nodig.
In het geval van de Genius wordt het zicht op het werkveld nog gefaciliteerd door de lucht/waterspray-koeling en zorgt een timer instelling dat verhitting of oververhitting van het werkveld wordt voorkomen. Het maakt de parodontale behandeling niet alleen eleganter, maar wellicht ook even effectief als traditionele methodes, zoals Bertels het uitdrukt. Voor pocketcurettage en parochirurgie is verdoving - tenzij patiënten er expliciet om vragen - niet langer nodig hetgeen als een enorm voordeel wordt ervaren. Bovendien kunnen alle pockets in een keer worden behandeld: de behandeling kan alle vier de kwadranten in één keer omvatten wat niet alleen tot tijdwinst leidt maar ook door patiënten wordt gewaardeerd.
Op vooralsnog onduidelijke gronden lijkt de Genius pijn en napijn te reduceren. Dat wordt vooral duidelijk indien, zoals wordt aanbevolen om het meest maximale effect te bereiken, de gebruiker laser-therapie combineert met ultrasoon scalen of curetteren: het ultrasoon scalen van het vrijgelegde worteloppervlak in aansluiting op wegnemen van aangetast weefsel, wordt zonder ook maar een reactie van pijn door patiënten ondergaan. Iets dat alle bij de demonstratie aanwezigen meer dan verbaasde.

Techniek
Allereerst wordt de lengte van het fiber op grond van pocketmeting vooraf, overeenkomstig die pocketdiepte gekalibreerd. Het voorkomt onder andere direct contact met bot tijdens de behandeling. De tip van de laser wordt in contact gebracht met de gingiva en wordt met een penselende beweging bewogen. Nadat aldus een pijnstillend effect is bereikt, wordt de fibertip, continu bewegend, dieper in de pocket gebracht. Ten gevolge van contact met de fibertip verdampt sulcus epitheel, granulatie weefsel en subgingivale plaque.

Opruimen van de ontstekingshaard en verwijderen van pathogene micro-organismen door het verkrijgen van toegang, dat is waar het om draait, aldus Natasha Lioubavina. Tijdens het reinigen ontstaat, zo vult zij aan, een hemostase waardoor de behandelend tandarts direct in de pocket kan kijken en à vis kan constateren of er nog subgingivaal tandsteen aanwezig is. 'Je doet niets in het blinde weg. Je ziet waar je mee bezig bent en kunt op zicht controleren of het worteloppervlak schoon is.'
Vervolgens wordt de fibertip vanaf de bodem van de pocket in contact met het worteloppervlak coronaal bewogen. Daardoor wordt het worteloppervlak gereinigd van micro-organismen en debris. Dankzij tactiele eigenschappen van de laser worden concrementen gemakkelijk gevoeld en kunnen ze met een curette worden weggenomen nadat ze met laserlicht zijn verweekt. Op deze manier worden gesloten en open parodontale behandeling met elkaar gecombineerd en is traditionele flap-chirurgie niet langer als aparte techniek nodig om toegang te krijgen. Alles gebeurt in één keer. Het houdt bovendien in, dat niet zoals bij de traditionele flap-chirurgie het hele gebied moet worden opengelegd, maar dat de behandeling beperkt kan blijven tot de parodontaal aangetaste worteloppervlakten. Ook hechten is niet nodig. Wondverband kan met uitzondering van het geval waarin de fibertip met bot in contact is gekomen, achterwege blijven.
Door optimale reiniging van het gebied zijn er na laserchirurgie veel minder postoperatieve complicaties zoals minder napijn, geen zwelling en geen irritatie door hechtingen. De nazorg blijft zoals hij was: aansluitend spoelen met chloorhexidine en na één week, over het algemeen dus sneller in vergelijking met de traditionele aanpak, weer poetsen.
Het wegnemen van weefsel zoals bij gingivectomie, gebeurt door het aanbrengen van de laser loodrecht op het weg te nemen oppervlak. Na het 'snijdende' effect van de laser kan het vrijgelegde weefsel met een curette of scaler worden weggenomen. (Lioubavina liet ook voorbeelden zien van het wegnemen van fibromen onder een slecht passende prothese voorafgaande aan relining, rebasing of vernieuwing daarvan.) Wanneer er sprake is van een parodontaal abces, kan met een puncterende beweging het abces worden geopend. Het weefsel kan na het wegvloeien van pus en infiltraat worden gereinigd. Wederom met een penselende beweging. Vooral dat, die penselende of borstelende beweging moet de behandelaar zich eigen maken omdat daarop de werking berust.
Tijdens de demonstratie door Natasha Lioubavina werden drie patiënten behandeld. Haar techniek en het effect van laserchirurgie maakten op de aanwezigen een zeer positieve indruk. Bij twee van de door haar behandelde patiënten betrof het ernstige vormen van parodontitis. Bij de derde patiënt ging het om de behandeling van gevoelige tanden. Het was opmerkelijk dat bij deze laatste patiënt al na een paar minuten lasertherapie alle gevoeligheid verdwenen was. En dat was één week later nog het geval. Voorafgaande aan de behandeling kon hij geen koude of warme temperatuur velen, nu voelde hij niets meer.

Gebruikersvereniging
Intussen werken in Nederland een twintigtal tandartsen met deze Genius-laser. Het heeft geleid tot een gebruikersvereniging die twee maal per jaar bijeen komt. Op die bijeenkomsten wisselen de gebruikers klinische ervaring uit en stellen zij behandelprotocollen op. Daarnaast is een patiëntenfolder samengesteld die de patiënt, die over het algemeen positief op het voorstel tot deze behandeltechniek reageert, informeren. Al met al lijkt hier sprake van een goed behandelperspectief. Het geeft tijdwinst doordat de laser bij initiële als bij chirurgische therapie kan worden ingezet en zowel mondhygiëniste als tandarts (parodontoloog) kan het gebruiken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. dr. Thorkild Karring, verbonden aan de afdeling parodontologie van de Universiteit van Aarhus (Denemarken), komt 24 november naar Nederland voor een in Bennekom te houden minisymposium. Karring is sterk betrokken geweest bij de ontwikkeling van lasers voor klinisch, tandheelkundige toepassing en de Genius in het bijzonder. Voor informatie: Ricana Benelux, Bramenberg 14A K2, 3755 BZ Eemnes, tel. 035-5334566, fax 035-5334366, e-mail info@ricana.nl
ma, 12/10/2001 - 09:53 Permalink