formaldehyde

Author:
admin
Posted:
ma, 10/08/2001 - 11:18
gebruikte men vroeger formaldehydewatjes om te vullen? en zo ja hoe schadelijk is dit?
de digitale tandarts

Formaldehyde en afgeleiden (bijv formocresol) werden vroeger vaak bij een wortelkanaalbehandeling ingesloten in de wortelkanalen omdat deze een zeer sterk desinfecterende werking hebben. Deze wijze van behandelen wordt een mortaal-amputatie genoemd.

Formaldehyde is een stof welke ook onder 'normale' omstandigheden voorkomt in het menselijk lichaam. Ook komt de mens hiermee in aanraking via verontreinigde lucht en andere produkten. Om echter een voldoende ontsmettende werking te verkrijgen in de wortelkanalen moet de concentratie formaldehyde vrij hoog zijn. In deze concentratie kan de formaldehyde toxisch zijn.

Het is bewezen dat de formaldehyde uit de tand en/of kies kan lekken en zich in het lichaam kan verspreiden. Weefselbeschadiging en andere ongewenste bijwerkingen zijn, mede gezien de carcinogene (kankerverwekkende)en allergene (allergie opwekkende) eigenschappen van formaldehyde, niet uitgesloten.

Gezien deze mogelijke bijwerkingen en de moderne alternatieven is er eigenlijk geen reden meer om deze behandeling uit te voeren.

Het wordt in de praktijk echter nog wel vaak gebruikt, als iemand ernstige kiespijn heeft. Er wordt dan geboord tot aan de zenuw van een tand of kies, waarna formaldehyde wordt ingesloten en het gat daarna met een tijdelijke vulling wordt afgesloten. In de tweede zitting wordt de formaldehyde verwijderd en de wortelkanalen opgevijld en gevuld. Het voordeel hiervan is dat iemand snel geholpen kan worden.

Maar gezien het eerste deel van het verhaal en de mogelijke alternatieven is het de vraag of dit juist is. Hierover bestaat echter nog veel verschil van mening.

Met vriendelijke groet.


[ Dit Bericht is bewerkt door: de digitale tandarts op 2001-10-08 12:31 ]
ma, 10/08/2001 - 12:30 Permalink