Tips: Links

Author:
Lieneke
Posted:
wo, 08/11/2004 - 09:22
Beroepsverenigingen:
http://www.tandartsennet.nl De site van de NMT, een van de twee grote beroepsverenigingen van tandartsen.
http://www.ant-online.nl De site van de ANT, de andere van de twee grote beroepsverenigingen van tandartsen.
http://www.orthodontist.nl De site van een beroepsvereniging voor orthodontie. Een leuke functie van deze site is het woordenboek.
http://www.kaakchirurg.nl De site van de beroepsvereniging van kaakchirurgen, met o.a. goede info over kaakgewrichtsklachten.

Angsttandartsen:
http://www.angstvoordetandarts.nl Deze tandartsen in Kerkrade zijn gespecialiseerd in angstige patienten en hebben voor de narcose een anaesthesist in de praktijk. Heel bijzonder in Nederland!
http://www.schuite.com Deze tandarts in Rotterdam werkt ook met narcose.

Meer links:
http://www.gebit.pagina.nl Een startpaginadochter met veel links, en links naar links!
http://www.dental--health.com/faqcategory.html Een site uit de VS die wat op dit forum lijkt.
http://www.ada.org de pagina van de Amerikaanse beroepsvereniging van tandartsen
http://www.pubmed.org De site waar alle samenvattingen van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoeken worden gepubliceerd.
http://www.fk.cvz.nl De site met het farmacotherapeutisch kompas; onder andere de bijsluiters van alle geregistreerde geneesmiddelen zijn hier te vinden. Voor medici is er nog veel meer belangrijke informatie te vinden, met name over indicatie stelling.