Regels: Namen en herkenbaarheid van tandartsen

Author:
Lieneke
Posted:
wo, 08/11/2004 - 09:33
Namen en conflicten
Het noemen van namen van tandartsen is ongewenst. Een van de redenen hiervoor is dat een tandarts zich in het openbaar moeilijk kan verweren door het beroepsgeheim. Het gaat er ons om dat een tandarts niet al te herkenbaar is. Dit heeft niet alleen te maken met het noemen van een naam. Als een gebruiker in de tekst of zijn/haar profiel bijvoorbeeld een woonplaats vermeldt waar slechts een of enkele tandartsen werkzaam zijn kan dat op hetzelfde neerkomen. Het noemen van andere persoonskenmerken (dik/dun, groot/klein, accent etc.) kan ook tot een te grote herkenbaarheid van een tandarts leiden.

Als het goed gaat tussen tandarts en patient kan de laatste dat dan op het forum vertellen met naam en al. Vervolgens zou er een conflict kunnen ontstaan. Als een gebruiker daar dan over schrijft is de tandarts toch herkenbaar. Wij vinden het een goed idee om van tevoren na te denken over het noemen van:
- de naam, werkplaats en andere persoonkenmerken van een tandarts, ook als alles goed gaat.
- eigen naam/woonplaats als patient op het forum.

en in geval van twijfel wat terughoudend te zijn met deze informatie.


Op zoek naar een tandarts
Het komt veel voor dat gebruikers op zoek zijn naar een tandarts en hierover op het forum advies vragen. Dit zou kunnen leiden tot bevoordeling of behandeling van een tandarts of instelling. Omdat dit soort adviezen meestal subjectief zijn vragen we gebruikers ook hierbij enige voorzichtigheid in acht te nemen, zowel bij vragen als antwoorden.

Voorbeelden van minder gewenste vragen/antwoorden:

- Is tandarts A te X een goede tandarts?
- Volgens mij is tandarts A beter dan tandarts B.

Beter is:
- Ik ben op zoek naar een voor mij geschikte tandarts in de omgeving van X. Wat zijn jullie ervaringen? Namen verneem ik graag per privebericht.

Specialismen
Als gebruikers zoeken naar een tandarts of instelling die veel weet van bijvoorbeeld cosmetische tandheelkunde of angstige patienten dan is er extra reden om namen te noemen. Sommige tandartsen/instellingen bekwamen zich namelijk in een deelgebied van de tandheelkunde. Er wordt dan ook minder een oordeel uitgesproken over de kwaliteit van de tandarts maar meer op het specialisme gewezen.
.
.
AED

Mijn 88-jarige moeder had al een paar weken last van een verstandskies in de onderkaak en heeft die kies 2 weken geleden laten trekken. Er zat nauwelijks een wortel aan, slechts 1 klein minuscuul puntje van 1cm lang. De kies was al behoorlijk omhoog gekomen en stond te wiebelen in het tandvlees.
Ze kreeg vier prikken met Cytanest. Bij de 3e prik kwam haar lichaam uit de stoel omhoog, net zoals je op tv ziet als er iemand gereanimeerd word met de peddels van een AED. Het was een volkomen onwillekeurige reactie en we schrokken ons wild. De vloeistof spoot alle kanten op in fijne druppeltjes.

Ze moet nog een verstandskies laten trekken en op termijn het ondergebit ook.
Ze durft niet meer naar de tandarts om dat daar te laten doen omdat ze niet weet wat hier gebeurde. Het was een beangstigende ervaring.

Nu zit mijn moeder met een aantal vragen.
1. Wat is er in uw opinie gebeurd en waardoor is dit ontstaan?
2. Was dit werkelijk een reactie van het hart?
3. En is dit aanleiding om het voorval te melden bij huisarts?
4. En te vragen om controle bij cardioloog?
Ze is nog nooit onderzocht op het hart maar zou hier wel een mankement in kunnen hebben, zonder dat ze zich hiervan bewust is.
5. Is er kans op herhaling als er in de toekomst nieuwe extracties nodig zijn?
6. Zijn er alternatieven om de kans op herhaling uit te sluiten of te minimaliseren?
7. Van zichzelf weet ze dat ze heel snel onder stroom staat/statisch is. Heeft dat er in dit geval mee te maken?
do, 02/21/2019 - 23:30 Permalink