Regels: enkel vragen over uw gebit/mond

Author:
Lieneke
Posted:
za, 07/10/2010 - 16:34
Het op overdreven wijze negatief berichten over zaken als de inkomenspositie van tandartsen/orthodontisten, (te) hoge nota's, de (te) beperkte beschikbaarheid van tandheelkunde voor bepaalde inkomensgroepen en andere zaken die politiek karakter hebben is niet toegestaan. In voorkomende gevallen kunnen deze berichten worden verwijderd.