Melden prikaccident

Author:
Regayov
Posted:
di, 07/10/2018 - 15:42
Ik werk al enig tijd met liefde als assistente.
Nu heb ik mij helaas tijdens het afsluiten van de praktijk geprikt aan een gebruikte verdovingsnaald. Deze is bij de laatste patiënt circa. kwartier vóór het afsluiten gebruikt. Ik heb eigenlijk het protocol nagelopen; de wond uitknijpen, afspoelen en desinfecteren, mijn behandelaar of PrikPunt contacten en een interne melding maken.
Maar omdat we enorme uitloop hadden, de pat. was moeilijk te verdoven: de naald was dus gebruikt voor bijverdoven, en wij daarom behoorlijk laat klaar waren heb ik het PrikPunt thuis pas gebeld. Nu woon ik op circa. 7 minuut afstand, toch snap ik dat ik dit ín de praktijk had moeten doen.

PrikPunt gaf aan dat wij niet aangesloten waren, hoewel zij dit n.a.v. een eerder prikaccident in 2017 al geadviseerd hadden. Ik heb uitgelegd dat in de mond met een scalpel gewerkt is, dat de naald gebruikt is voor bijverdoven en dat de patiënt moeilijk te verdoven was. Na het contacten van PrikPunt heb ik de praktijkmanager gebeld om hier een interne melding van te maken. PrikPunt heeft daarna contact gehad met de dienstdoende tandarts, (wat overigens enig tijd in beslag nam omdat ik het nummer niet kreeg noch door mocht geven. Hierom begrijp ik dat het ín de praktijk sneller had verlopen. Daar neem ik ook alle verantwoordelijkheid voor. Ik heb dan ook aangegeven dit in het vervolg eerder te doen).

Hierna werd ik gebeld door PrikPunt dat zij bloed af gingen nemen bij de patiënt. Nu is mijn werkgever behoorlijk pissed, omdat ik volgens de manager en mijn werkgever het protocol helemaal niet nagelopen heb. Dit heeft er volgens hun voor gezorgd dat de patiënt onterecht geprikt is, onterecht leed veroorzaakt is bij de patiënt omdat haar behandeling al moeilijk verliep, dat ik de naam van de praktijk heb geschaadt en dat ik dit éérst bij een collega of de dienstdoende tandarts had moeten melden alvorens ik PrikPunt zou bellen. Zij zouden dan wel of niet bellen i.p.v. ikzelf. Nu geeft het protocol, dat mij overhandigd is, aan dat ik "de wond dien te doorbloeden, spoelen en desinfecteren. Verdere afhandeling is geregeld en vastgelegd via de ARBO-dienst of GGD. En het verdere beleid na accidenteel bloedcontact is vastgelegd in de landelijke richtlijn: Prikaccidenten".

Nu mag ik hier een officieel gesprek over verwachten met mijn werkgever en de praktijkmanager. Ik verwacht dat dit dan ook zal leiden tot een officiële waarschuwing, aangezien al eerder aangegeven is dat zij absoluut niet blij waren met het feit dat ik niet éérst naar een collega, een mede-assistent, of dienstdoende tandarts ben gestapt, ik zélf het PrikPunt heb gebeld en dat daardoor bloed afgenomen is bij de patiënt.

Nu de hamvraag, heb ik onjuist gehandeld?
Buiten het feit dat ik inderdaad de praktijk beter niet had kunnen verlaten, heb ik namelijk exact gedaan wat het protocol aangaf. Of dient de praktijk een risico analyse uit te voeren alvorens PrikPunt gebeld wordt en ben ik hierom verantwoordelijk voor het gegeven dat zij besloten hebben vooralsnog bloed af te nemen bij de patiënt? Ik begrijp dat dit vervelend is voor de patiënt, maar dit besluit nemen zij toch op basis van hun risico analyse?
vV

dit lijkt mij niet iets voor dit forum eigenlijk...
hoe luid het protocol van de praktijk, en in hoeverre loopt dit in de pas met de richtlijnen, of wijkt ervan af?
Ik krijg het gevoel dat de praktijk heel erg bezig is met bescherming eigen naam. lijkt mij de verkeerde prioriteit. Wanneer zij er met zn 2 en zijn in het gesprek, en het gespreksonderwerp, zou ik zeker een vertrouwenspersoon meenemen.
di, 07/10/2018 - 17:02 Permalink