Binnenkort naar de tandarts? Gebruik de groene button "Vraag een afspraak aan" op de pagina van de tandartspraktijk op deze site waarmee u een afspraak wilt maken. Snel, makkelijk en zonder wachttijd, de tandarts belt u zo snel mogelijk.
allesoverhetgebit.nl deugt niet! | Tandarts.nl
1 post / 0 nieuw
allesoverhetgebit.nl deugt niet!
afbeelding van Lieneke
Lieneke
Offline
Laatst gezien: 5 dagen 12 uur geleden
Geregistreerd: 01/18/2003 - 01:00
door Lieneke vr, 12/17/2010 - 13:31
#1

Informatie over mondgezondheid in allesoverhetgebit.nl ondeugdelijk

Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, heeft vastgesteld dat de adviezen over mondgezondheid op de nieuwe consumentenwebsite van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) ‘allesoverhetgebit.nl’ niet deugen. De teksten op deze website zijn in de visie van het Ivoren Kruis onvoldoende duidelijk en incompleet, respectievelijk onjuist.

Bij de voorbereiding van de bouw van allesoverhetgebit.nl heeft de NMT het Ivoren Kruis verzocht daarvoor content te leveren uit de databank van de website van de vereniging. Het Ivoren Kruis heeft daarin toegestemd. De NMT stelde in het vervolgtraject voor om deze teksten van te herschrijven voor de eigen website. De door de NMT herschreven proefteksten zijn door het bestuur van het Ivoren Kruis afgekeurd, omdat ze een onjuiste weergave zijn van de adviezen die de vereniging geeft over mondverzorging en mondgezondheid. De adviezen van het Ivoren Kruis zijn opgesteld door een onafhankelijk adviescollege met daarin wetenschappers van de drie universiteiten met tandheelkundefaculteiten.

De NMT stelt dat op allesoverhetgebit.nl de leesbaarheid en toegankelijkheid van de patiënteninformatie voorop staat en dat de teksten van het Ivoren Kruis daarvoor niet zonder meer bruikbaar zijn. Dit standpunt wordt door het Ivoren Kruis niet gedeeld. De bedoelde teksten worden al meerdere jaren gebruikt in een groeiend aantal websites bij meerdere providers. Op dit moment zijn er zo’n 900 websites van tandartsen die de content van het Ivoren Kruis ongewijzigd plaatsen.

De NMT was niet bereid de teksten van het Ivoren Kruis in ongewijzigde vorm te gebruiken en stelde zich daarom te zullen baseren op content van ‘andere wetenschappelijke verenigingen’. Hierdoor dreigde verwarring te ontstaan omdat tevens gebruik gemaakt werd van het materiaal van Het Ivoren Kruis. Na dreiging met een kort geding heeft de NMT afgezien van het gebruik van de Ivoren Kruis-teksten. De geplagieerde teksten zijn inmiddels van de site gehaald.

Het Ivoren Kruis betreurt de gang van zaken en de onzorgvuldige wijze waarop de NMT omgaat met de op wetenschappelijk inzichten gebaseerde kennis en adviezen over mondverzorging en mondgezondheid van de vereniging. De voorlichtingsteksten van het Ivoren Kruis zijn en blijven beschikbaar voor alle partijen die willen meewerken aan een goede voorlichting over mondgezondheid.

Ivoren Kruis
Postbus 620
2700 AP Zoetermeer
[email protected]