Ingediend door admin-systeembeheer op vr, 07/10/2015 - 10:27

Tandartstarieven en de tandartsverzekering

Is een verzekering voor de tandarts noodzakelijk?

Veel mensen vragen zich af of ze hun gebit aanvullend moeten verzekeren. Met een gezond gebit heeft u wellicht geen tandartsverzekering nodig en indien dat niet zo is, dan is de vraag hoe hoog de dekking moet zijn. Natuurlijk is dit voor elk gebit anders en is er het probleem dat verzekeringen die uitgebreide tandartsbehandelingen vergoeden, niet afgesloten kunnen worden zonder voorafgaand keuringsrapport. Zoals u misschien aanvoelt zal een gebit waar veel werk in te verwachten is, waarschijnlijk geweigerd worden voor een uitgebreide dekking.

Overleg met uw tandarts

In sommige gevallen, onder andere bij verandering van collectieve polissen, kan een tandartsverzekering afgesloten worden zonder voorafgaand keuringsrapport. Overleg met uw tandarts hoeveel werk de komende 5 jaar te verwachten is en bereken of het goedkoper zal zijn om dit zelf te financieren of 60 keer het maandbedrag van de tandartsverzekering te betalen. Naast deze rekensom, is het ook verstandig om te bedenken dat u in staat moet zijn om de behandeling dan zelf te kunnen betalen. Voordeel van een verzekering is weer dat u niet geconfronteerd wordt met onverwachts hoge kosten.

Zorgverzekeraars misleiden patiënten

In de media is er in 2012 veel ophef geweest over tandartsen die hun tarieven flink zouden hebben laten stijgen. Veel van deze publiciteit was afkomstig van de zorgverzekeraars. Er komen echter steeds meer betrouwbare onderzoeken uit waaruit blijkt dat dit niet het geval is en dat juist de zorgverzekeraars onterecht uw premie sterk hebben verhoogd en de vergoedingen hadden beperkt zonder dat de tandartstarieven dat noodzakelijk maakten.

Onderzoek naar Tandartsverzekeringen

Wat allereerst opvalt wanneer je als consument een verzekering voor mondzorg wilt afsluiten, is de enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan mogelijkheden. Zo zijn er ongeveer 53 verzekeringsmaatschappijen te onderscheiden die, of in een pakket of los, gezamenlijk 173 verschillende tandartsverzekeringen aanbieden. Deze worden aangeboden door 11 overkoepelende organisaties, waarbij VGZ (15 verzekeringsmaatschappijen) en Achmea (12 verzekeringsmaatschappijen ) gezamenlijk 51% van de verzekeraars onder hun hoede hebben.

Doelgroep

Een aantal van deze verzekeraars richt zich op een specifieke doelgroep. Deze doelgroepen zijn: ‘regio Den Haag’, ondernemers, vrouwen, overheidswerknemers, zorgwerknemers, werknemers uit de media/creatieve sector,  ‘regio Salland’, jongeren, maritiem medewerkers, hoog opgeleiden, laag inkomen, ING klanten, medewerkers van UMC’s, young professionals, studenten, buitenlanders die in Nederland werken of studeren, gezinnen en christenen. In totaal zijn er 23 verzekeraars (43%) die zich op een speciale doelgroep richten.

Vorm van verzekeren

De manier van verzekeren kan ook verschillen per verzekeraar. Er zijn drie verschillende vormen van tandartsverzekeringen te onderscheiden. Er kan gewerkt worden met een maximum percentage dat per code uitgekeerd wordt, er kan gewerkt worden met een maximum bedrag dat per code uitgekeerd wordt en er kan gewerkt worden met een maximum aantal per code (bijvoorbeeld maximaal twee keer per jaar een consult). Het is ook mogelijk dat een verzekeraar bepaalde codes wel dekt en andere codes niet. Combinaties van deze vormen worden het meest gehanteerd door verzekeraars. Naast deze drie vormen werken de meeste verzekeraars met een maximaal uit te keren vergoeding per jaar (86,5%), waarbij € 50,- de laagste maximale vergoeding is en € 2.250,- de hoogste. Voor veel van de tandartsverzekeringen met een hoge maximale vergoeding gelden echter ook acceptatievoorwaarden.

Ook kan het zijn dat een verzekeraar alleen een vergoeding aanbiedt bij gecontracteerde zorg (wanneer de verzekeraar een contract heeft afgesloten met een zorgverlener/leverancier), een hogere vergoeding (bedrag of percentage) bij gecontracteerde zorg is ook mogelijk. Verder kan het zijn dat de tandartsverzekering alleen afgesloten kan worden als er bij de desbetreffende verzekeraar ook een basisverzekering of een bepaalde aanvullende verzekering is afgesloten. Daarnaast is het ook nog eens zo dat 43 verzekeringen (25%) onderdeel van een pakket zijn die meer dekken dan alleen de tandartskosten, de prijzen van deze verzekeringen zijn daardoor ook vaak hoger dan bij losse tandartsverzekeringen.

Verscheidenheid in prijs

De verscheidenheid in tandartsverzekeringen komt ook naar voren in de prijs. Zo is de goedkoopste verzekering een losse tandartsverzekering die € 3,75 per maand kost en is de duurste verzekering onderdeel van een pakket dat € 85,95 per maand kost. De gemiddelde prijs van een tandartsverzekering ligt net onder de € 27,-. Naast de standaardprijs bieden de verzekeraars ook nog vele kortingen aan. De collectieve korting via een werkgever is hier een voorbeeld van. Ook zijn er kortingen voor bijvoorbeeld groepen zoals jongeren, studenten, stellen, singles en gezinnen. Ook wanneer de verzekering via internet afgehandeld wordt kan er soms korting worden verkregen. De grote hoeveelheid aan verzekeringen, het grote aantal doelgroepen, de verschillende vormen van de tandartsverzekeringen en de variabiliteit in prijs maakt de branche voor tandartsverzekeringen complex en niet erg transparant. 

Vergelijking

Het probleem van het vergelijken van de tandartsverzekeringen is dat het lastig is om gelijke maatstaven aan te houden waartegen een tandartsverzekering afgemeten kan worden. Dit is lastig omdat de verzekeraars er verschillende manieren van verzekeren op nahouden en verschillende mensen verschillende wensen hebben. Zo is bijvoorbeeld een vergelijking aan de hand van de maximale vergoeding per jaar niet mogelijk, omdat de verzekeraars zonder maximale vergoeding dan overgeslagen worden. Wat een vergelijking helemaal lastig maakt is dat er verschil bestaat tussen verzekeringen met betrekking tot het wel of niet dekken van codes. Ook kan het maximale bedrag of percentage verschillen per code. Daarnaast verschilt het van persoon tot persoon of iemand bereid is meer te betalen voor het laten dekken (of beter laten dekken) van een specifieke code.

Zinvol

Om toch een zinvolle vergelijking te maken is gekeken naar de maandelijkse premies van de verzekeringen. Deze premies zijn opgedeeld in drie prijsklassen. De eerste prijsklasse is van € 0 tot en met € 15,-, de tweede van € 15,01 tot en met € 30,-, de derde van € 30,01 en duurder. Deze indeling is gemaakt omdat prijs de enige variabele is die alle verzekeringen met elkaar gemeen hebben. Vervolgens is onderzocht welke verzekeringen in die prijsklassen het meest dekken. Hiervoor is gekeken naar de maximale vergoeding per jaar (indien aanwezig), naar welke codes wel en niet gedekt worden en in welke mate deze codes gedekt worden. Ook is gekeken of er acceptatievoorwaarden gelden voor het afsluiten van de verzekering. Tijdens de vergelijking is de vergoeding voor orthodontie, extern bleken, niet nagekomen afspraak, keuringsrapporten, tandheelkundige verklaring en abonnementsvormen niet meegenomen. Hieronder zijn de beste tandartsverzekeringen per categorie vermeld.

€ 0 tot en met € 15,-

Kiemer: Lars, Sven / PNOzorg: Budget / Salland: Tand Extra / Energiek: Tand Extra / De Amersfoortse: jongeren(tot 31 jaar) / PMA: tandverzorgd 1 / Goed opgeleid: T good / National Academic: tandzorg 1
Voor studenten: BESURED, Promovendum en National Academic.

Van € 15,01 tot  € 30,-

PNOzorg: standaard, extra / Salland: TandPlus, TandTop (acceptatievoorwaarden) / Energiek: Tandplus, TandTop (acceptatievoorwaarden) / AZVZ: Plus + Top / OZF achmea: Tand Royaal (acceptatievoorwaarden)/ VvAA: Tandplus B (acceptatievoorwaarden) / JOOiN: alle leeftijdscategorieën (acceptatievoorwaarden)
?
€ 30,01 en meer

Aevitae: Tandarts 1750 (acceptatievoorwaarden) / IAK: 1900 (acceptatievoorwaarden)/ VvAA: Tandplus D (acceptatievoorwaarden en alleen in combinatie met AV-Top)
Zonder acceptatievoorwaarden: PNOzorg, National Academic (alleen met basisverzekering), Promovendum (alleen met basisverzekering)

Uit de vergelijking komen een aantal verzekeraars positief naar voren. Kiemer springt er bijvoorbeeld uit qua prijs, deze verzekeraar biedt goedkope verzekeringen aan met een redelijke dekking. Ook Salland en Energiek zijn relatief goedkoop met een redelijke dekking. Wanneer je een goede dekking wilt komt JOOiN als beste uit de bus, deze verzekeraar biedt voor een relatief lage prijs een hele hoge dekking aan (er gelden hierbij echter wel acceptatievoorwaarden en een eigen risico van €500). Wanneer je een hoge dekking wilt zonder acceptatievoorwaarden kom je uit bij AZVZ of PNOzorg. AZVZ (PLUS + TOP) vergoedt een hoop maar heeft als nadeel dat de verzekering niet erg transparant is. PNOzorg is daarentegen heel transparant en geeft over de gehele linie een redelijke dekking voor een redelijke prijs.

Er zijn ook een aantal verzekeraars die er negatief uitspringen. Zo is het vreemd om een verzekering af te sluiten met een maximale dekking tot € 50,- per jaar (Take-CareNow). Als je puur naar de tandartsdekking kijkt kom je er bij bijvoorbeeld Azivo bedrogen uit.  De verzekering AV-basis kost namelijk € 11,- in de maand (totaal van € 132,- per jaar), maar de verzekeraar keert maar maximaal € 125,- per jaar uit. Ook is het vreemd dat VGZ met Promovendum en National Academic twee verzekeraars onder zich heeft die zich beiden richten op exact dezelfde doelgroep (hoger opgeleiden) en ook qua tandartsverzekering enorm op elkaar lijken.

Conclusie

Al met al kan geconcludeerd worden dat door de grote hoeveelheid aan verzekeringen, het grote aantal doelgroepen, de verschillende vormen van de tandartsverzekeringen en de variabiliteit in prijs de branche voor tandartsverzekeringen complex en niet erg transparant is. Dit maakt het vergelijken erg lastig. De paradox is echter dat door deze grote verschillen en het groot aantal mogelijkheden het wel heel belangrijk is om een vergelijking te maken. Het is dus lastig om de juiste keuze te maken voor een consument, maar het vergelijken van tandartsverzekeringen kan wel lonen.

Notabene: dit onderzoek is in 2012 gedaan.