* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Voorwaarden | Tandarts.nl

Klik hier voor uitleg over aanmelding bij Tandarts.nl

  • Tandarts.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de door u geleverde diensten en/of producten.
  • De verantwoordelijkheden die u aangaat en de verwachtingen die u wekt door faciliteiten of specialisaties te publiceren op Tandarts.nl liggen geheel bij u als gebruiker.
  • Tandarts.nl houdt zich te allen tijden het recht voor om uw account te verwijderen, indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is.
  • Tandarts.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of derving van inkomsten van de gebruiker door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Tandarts.nl
  • Alle door Tandarts.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienstverlening van Tandarts.nl.
  • Tandarts.nl is gerechtigd jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is anders is overeengekomen, gaan de aangekondigde prijswijzigingen twee maanden na de aankondiging daarvan in.
  • Het is mogelijk om alle diensten elke maand op te zeggen.
  • Het abonnement en de geleverde diensten worden steeds aangegaan voor de periode van een maand. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd met de periode van een maand, wijzigingen of opzeggingen van uw abonnement dient te geschieden met inachtneming dat deze pas van kracht wordt na de laatste dag van de maand dat Tandarts.nl B.V. uw wijziging ontvangen heeft.

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?