Wel of geen aanvullende tandartsverzekering voor uw patiënt

Een groot deel van de Nederlanders sluit een aanvullende tandartsverzekering af, zonder zich voldoende te realiseren welke behandelingen ze vergoed krijgt. Dat leidt nog wel eens tot teleurstellingen. Als specialist kunt u die voorkomen door in deze decembermaand met uw patiënten te bespreken welke verzekering het beste aansluit op de situatie van de patiënt.

Als specialist weet u goed in te schatten wat de patiënt kan verwachten. Dat plaatje kunt u proberen te schetsen. De patiënt maakt uiteindelijk een beslissing die echt ergens op is gebaseerd.

Afweging

In deze decembermaand buigen veel mensen zich over hun zorgverzekering. Sommigen veranderen van zorgverzekeraar of brengen een wijziging aan in hun huidige pakket. Uw patiënten doen er goed aan zich af te vragen of het afsluiten van een aanvullende verzekering wel echt loont. Tegelijkertijd is een aanvullende verzekering voor veel mensen juist wel interessant. Reguliere kosten zoals kosten voor een periodieke controle en het vullen van een gaatje vallen immers buiten de basisverzekering.

Overleg

Met het nieuwe jaar in zicht kunnen patiënten de balans opmaken: welke kosten verwachten zij in 2019 voor het gebit te maken? Het is slim om daarover met de tandarts te overleggen. Naast het overleg met een specialist kan de patiënt meer platformen raadplegen dan alleen standaard zorgvergelijker. De zorgverzekeraar die de patiënt op het oog heeft, kan daarbij worden ingeschakeld voor aanvullende informatie. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld beslissen een aanvullende verzekering af te sluiten, omdat het komende jaar een nieuwe kroon moet worden gezet.

Tandartsverklaring

Zorgverzekeraars accepteren niet alle nieuwe aanvragen voor inschrijving. Daarom kun je nog wel eens gevraagd worden een verklaring op te sturen. Het gebit is de weerspiegeling van iemands’ gezondheid. De kosten die iemand kan besluiten te willen maken, kunnen tegenvallen. Blijf hierover in gesprek met de patiënt. Wie zich niet aanvullend verzekert, kan besluiten voor eventuele kosten te sparen. Met ixorg sparen uw patienten zelf voor de tandartskosten. Ze bepalen zelf het bedrag en kunnen meer dan 100 euro per jaar besparen op een aanvullende zorgverzekering voor mondzorg.

Tarieven 2019

Naarmate uw patiënten ouder worden, kunnen de tandartskosten stijgen omdat ze meer last krijgen van hun gebit. De bruggen of kronen die moeten worden geplaatst of de röntgenfoto’s die gemaakt moeten worden, vormen dan vaak aanleiding voor een duurdere tandartsverzekering. Op Tandarts.nl hebben we de nieuwe maximum tandartstarieven voor 2019 gepubliceerd, waarnaar u ook uw patiënten kunt verwijzen.

De mogelijkheden waarop u zich met uw praktijk kunt onderscheiden op Tandarts.nl, staan hier omschreven.

Auteur: K. Burgers