Verzoek aan VGZ om in ieder geval 70-80% te vergoeden | Tandarts.nl

De beroepsvereniging ANT heeft zorgverzekeraar VGZ verzocht om patiënten met een natura polis in ieder geval tenminste 70 – 80% van de tandartstarieven te vergoeden. Voor patiënten met een restitutie polis is dit 100%. 

De ANT heeft onderzocht dat bij VGZ het gemiddeld gecontracteerd tarief mogelijk is gebaseerd op een oudere overeenkomst met tandarts-implantologen. In geval van code J33 van de tandartstarieven 2019 lijkt daar sprake van.

Polisvoorwaarden VGZ

In de nieuwe overeenkomst met tandarts-implantologen is opgenomen dat de prijs één op één in rekening moet worden gebracht met als maximum vergoeding de tarieven genoemd in de tandartstarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De polisvoorwaarden van VGZ bepalen voor dat geval welke kosten de patiënt vergoed krijgt. Indien er voor de betreffende zorg geen tarieven met tandartsen zijn afgesproken en er gelden NZa-tarieven, dan worden de kosten vergoed tot maximaal 70-80% van de NZa-tarieven. Daarvan is hier sprake.

Lees hier het hele bericht van de ANT.