* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Fraudecontrole in mondzorg moet beter | Tandarts.nl

Zorgverzekeraars moeten meer aandacht besteden aan controles op fraude in de mondzorg. Die aanbeveling doet de NZa na een onderzoek naar waarborgen bij zorgverzekeraars om betaling van foutieve declaraties in de mondzorg te voorkomen. Zo zouden verzekeraars hun adviserend tandartsen beter kunnen inzetten en hun data beter kunnen analyseren om fraude op het spoor te komen.

De NZa onderzocht bij zeven zorgverzekeraars welke waarborgen zij hebben ingebouwd om fraude op te sporen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars wel werken aan fraudeopsporing, maar dat het beter moet. De NZa houdt hier ook in 2012 verscherpt toezicht op en zet haar handhavingsinstrumenten in als dat nodig is. De NZa kan een aanwijzing opleggen, een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete.

Dubbel declareren

Over het algemeen zetten zorgverzekeraars hun adviserend tandartsen bijvoorbeeld relatief weinig in om fraude op te sporen. Zorgverzekeraars hebben tandartsen in dienst om verzekeringsaanvragen te beoordelen en vragen over de rekening te beantwoorden. Zij zouden vaker ook de juistheid van declaraties moeten beoordelen, vindt de NZa.

Daarnaast moeten verzekeraars meer controles inbouwen in hun bedrijfsvoering om onregelmatigheden op te sporen. Bijvoorbeeld een controle waarbij de behandeling wordt gekoppeld aan het elementnummer van het gebit, zodat snel te zien is of een tandarts een behandeling dubbel declareert. In de regels die volgend jaar bij vrije prijzen gelden is dit nu verplicht gesteld, zodat tandartsen altijd het gebitselement op de rekening moeten vermelden. Controleren hierop door de zorgverzekeraars wordt dan makkelijker.

Extra aandacht mondzorg

De NZa deed het onderzoek naar fraudeopsporing omdat zij extra aandacht besteedt aan de mondzorg in haar toezicht. Dit onderzoek is daar onderdeel van, maar ook handhaving bij zorgaanbieders. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken bij tandartspraktijken naar fraude. Ook zorgt de NZa ervoor dat de regels duidelijk zijn. Zo zijn de prestatiebeschrijvingen die volgend jaar in de vrije mondzorgmarkt gaan gelden in heldere taal geformuleerd, zodat nog duidelijker is wat de behandeling inhoudt.

Bron: NZa

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?