Wat kost een behandeling?

- Laatst gewijzigd: 07-07-2015

Tandarts.nl krijgt veel vragen over de kosten van tandartsbehandelingen. Met onderstaande prijzen is het mogelijk om een goede kwaliteit te leveren, terwijl tegelijkertijd ook een professionele bedrijfsvoering (o.a. balie, infectiepreventie, kwaliteitsbewaking) gevoerd kan worden. Onderstaande prijzen zijn berekend met behulp van de tarieven en codes die gelden per 1 juli 2015. 

De kosten van een bepaalde behandeling kunnen natuurlijk nog wel per situatie en per tandartspraktijk variëren. Dat kan onder meer gebeuren doordat:

  • Er soms meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen.
  • Er niet altijd sprake is van een standaard situatie en meer bijzondere of top preferente zorg verleend zal moeten worden.

Hieronder vindt u de Tandarts.nl advies prijs inclusief tandtechniekkosten van een aantal veel voorkomende behandelingen.

Periodieke controle, tandsteenverwijdering en 2 röntgenfoto's (bitewings)
Tweevlaks composietvulling (wit)
Vier- of meervlaksvulling composietvulling (wit)
Wortelkanaalbehandeling, drie kanalen
Wortelkanaalbehandeling, één kanaal
Tandvleesbehandeling bij parodontitis
Kroon, plastische opbouw
Kroon, gegoten opbouw
Drie-delige brug
Vijf-delige brug op drie pijlers
Partiële plaatprothese
Frameprothese
Implantaat met kroon, 1-fase voor een kies (standaard)
Implantaat met kroon, 2-fase voortand (advanced)

Tandheelkundige behandeling

Indicatie van de kosten

Controle, tandsteen en twee röntgenfoto's

 

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Periodieke controle C11 1 € 20,01
Kleine röntgenfoto X10 2 € 29,48
Gebitsreiniging 5 minuten M03 1 € 11,80
      ------+
Totaal     € 61,29

Tweevlaksvulling (composiet)

Beschrijving

Prestatie
code

Aantal Kosten
       
Anesthesie A10 1 13,16
Tweevlaksvulling V92 1 55,28
Rubberdam V50 1 10,53
      ------+
Totaal

 

 

  € 78,97

Vier of meervlaksvulling (composiet)

 

Beschrijving

Prestatie
code

Aantal Kosten
       
Anesthesie A10 1 13,16
Vier- of meervlaksvulling V94 1 84,24
Rubberdam V50 1 10,53
      ------+
Totaal

 

 

  € 107,93

Wortelkanaal behandeling, drie kanalen


exclusief de vulling of kroon

Beschrijving Prestatie
code
Aantal Kosten
Anesthesie A10 2 26,32
Kleine röntgenfoto X10 4 58,96
Rubberdam V50 2 21,06
Electronisch lengtebepalen E85 1 13,16
Microscoop E86 1 71,08
Driekanalig element E16 1 179,02
Endodontisch consult E01 1 20,01
Insluiten Calcium Hydroxide E19 1 15,80
Roterend instrumentarium E04 1 44,86
      ------+
Totaal

 

 

  € 450,27

Wortelkanaal behandeling, één kanaal

exclusief de vulling of kroon

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Anesthesie    A10 2 26,32
Kleine röntgenfoto X10 4 58,96
Rubberdam V50 21,06
Electronisch lengtebepalen E85 1 13,16
Microscoop E86 1 71,08
Eénkanalig element E13 1 94,22
Endodontisch consult E01 1 20,01
Insluiten Calcium Hydroxide E19 1 15,80
Roterend instrumentarium E04  1 44,86
      ------+
Totaal

 

 

  € 366,02

Tandvleesbehandeling bij parodontitis

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus T12 1 152,69
Kleine röntgenfoto X10 8 117,92
Anesthesie A10 8 105,28
Grondig reinigen worteloppervlak door tandarts per element T21 18 511,74
Herbeoordeling tandvlees met parodontiumstatus T32 1 94,77
Uitgebreid bespreken vervolgtraject T33 1 42,12
Evaluatie tandvlees met parodontium status T61 1 152,69
       
      ------+
Totaal

 

 

  € 1177,21

Kroon


met plastische opbouw

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Kleine röntgenfoto X10 1 14,74
Anesthesie A10 1 13,16
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 1 31,59
Kroon R24 1 231,67
Tandtechniekkosten kroon R24* 1 280
      ------+
Totaal

 

 

  € 571,16

Kroon

inclusief glassfibre stift opbouw

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Kleine röntgenfoto X10 2 29,48
Anesthesie A10 2 26,32
Verwijderen van wortelkanaalvulling E54 1 26,33
Wortelkanaalstift V80 1 18,43
Materiaalkosten stift V80* 1 10
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 1 33,59
Kroon R24 1 231,67
Tandtechniekkosten kroon R24* 1 280
      ------+
Totaal

 

 

  € 653,82

Drie-delige brug


uitgaande van plastische opbouwen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Kleine röntgenfoto X10 2 29,48
Anesthesie A10 2 26,32
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 2 63,18
Kroon R24 2 463,34
Brugtussendeel R40 1 157,96
Tandtechniekkosten brug (zirconium) R24* 1 850,00
      ------+
Totaal

 

 

  € 1.590,28

Vijf-delige brug op drie pijlers

Uitgaande van  drie plastische opbouwen met 1 glassfibre stift

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Kleine röntgenfoto X10 2 29,48
Anesthesie A10 4 52,64
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 3 94,77
Materiaalkosten stift V80* 1 10,00
Verwijderen van wortelkanaalvulling E54 1 26,33
Eenvoudige beetregistratie middelwaarde articulator G10 1 78,98
Kroon R24 3 695,01
Brugtussendeel R40 2 315,92
Tandtechniekkosten brug (zirconium) R24* 1 1350,00
      ------+
Totaal

 

 

  € 2.653,13

Gedeeltelijk kunstgebit van meer dan 4 elementen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Gedeeltelijk (kunstshars) gebit (plaatje) P15 1 157,96
Toeslag individuele randopbouw P16 1 57,92
Toeslag gegoten anker P18 2 31,60
Tandtechniekkosten plaatje P15* 1 200,00
       
      ------+
Totaal

 

 

  € 447,48

Frameprothese van meer dan 4 elementen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) 5-13 elementen P35 1 € 294,85
Tandtechniekkosten frame P35* 1 € 538,00
      ------+
Totaal

 

 

  € 832,85

Implantaat met kroon
(1-fase, kies)


exclusief botherstelprocedure en eventuele noodvoorziening

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 1 € 63,18
Initieel onderzoek implantologie J01 1 € 58,35
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 € 89,77
Plaatsen 1e implantaat per kaak J20 1 € 175,06
Materiaalkosten implantaat en onderdelen J20* 1 € 210,00
Overheadkosten implantaten J97 1 € 164,96
Plaatsen opbouw implantaatkroon J44 1 € 22,44
Kroon  R24 1 € 231,67
Techniekkosten kroon R24* 1 € 500,00
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto X10 3 € 44,22
      ------+
Totaal    

€ 1.559,65

Implantaat met kroon
(2-fase, esthetisch)


exclusief eventuele noodvoorziening

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
       
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 1 € 63,18
Initieel onderzoek implantologie J01 1 € 58,35
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 € 89,77
Plaatsen 1e implantaat per kaak J20 1 € 175,06
Materiaalkosten implantaat en onderdelen J20* 1 € 260,00
Overheadkosten implantaten J97 1 € 164,96
Kaakverbreding en/of verhoging bij het implantaat J15 1 € 76,31
Materiaalkosten kaakverbreding J15* 1 € 195,00
Transplantatie bindweefsel J30 1 € 94,26
Toeslag esthetische zone J19 1 € 58,35
Plaatsen Healing abutment implantaat (2e-fase) J23 1 € 67,33
Materiaalkosten afdekschroef J23* 1 € 45,00
Plaatsen opbouw implantaatkroon J44 1 € 22,44
Kroon  R24 1 € 231,67
Techniekkosten kroon R24* 1 € 650,00
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto X10 4 € 58,96
      ------+
Totaal    

€ 2.310,64

 

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.